Kontakt må-fre

Vänligen notera att PAM:s och a-kassans telefontjänster är upptagna särskilt på morgnarna. Du hittar svar till många frågor på vår webbplats.

MEDLEMSKAPET, ANSLUTNING, ANSTÄLLNINGSFRÅGOR

030 100 640 kl. 10-14

A-KASSAN

020 690 211 kl. 10-14

Vardagens nyckelfrågor bestäms av kommunerna

Många beslut som fattas i kommuner påverkar direkt hur en människas liv går. Det är därför vi vill för vår del säkerställa att de frågor som väsentligt påverkar PAM-medlemmars liv får en synlig plats i kommunalvalet 2021.

Kommunerna har ett betydande ansvar för grundläggande tjänster, vår livsmiljö och den regionala sysselsättningsutvecklingen. I en bra kommun kan den serviceanställda leva ett bra liv. De kan gå till jobbet, leva och ha hobbyer. Om de har barn får de en dagvårdsplats, en bra skola och rätten att utvecklas via fritidssysselsättningar. Bekanta dig med PAM:s kommunalvalsteman här.

 


PAMs kandidat

Meddela oss om din kandidatur (på finska)
Som PAM-medlem och kandidat i valet får du information och tips från facket för ditt eget valarbete.

 

Bli kandidat i kommunalvalet – PAM-medlemmar behövs

PAM uppmuntrar alla sina medlemmar att delta i kommunalvalet så att behoven hos personer som arbetar inom servicebranschen bättre beaktas i politiskt beslutsfattande på lokal nivå.

Du hittar mer information om kommunvalet och kandidaternas ställning på de olika partiernas webbplatser och på webbplatsen vaalit.fi.


 

Nyheter som hänför sig till kommunalvalet 2021