Kontakt må-fre

Vänligen notera att PAM:s och a-kassans telefontjänster är upptagna särskilt på morgnarna. Du hittar svar till många frågor på vår webbplats.

MEDLEMSKAPET, ANSLUTNING, ANSTÄLLNINGSFRÅGOR

030 100 640 kl. 10-14

A-KASSAN

020 690 211 kl. 10-14

PAM:s tjänster på sommaren
Telefonservicen på sommaren må-ti och to-fr kl. 10–14. Återuppringningstjänsten är stängd från 5-30.7.
PAM:s regionkontor kommer att vara stängda 5-30.7 förutom regionkontoret Helsingfors-Nyland, som håller öppet hela sommaren.

Mal inte i onödan

 

Det är bättre att försöka råda bot på missförhållanden än att bara prata om dem.

I ett bra samhälle kan arbetstagarna i servicesektorn leva ett bra liv. De kan arbeta, bo och utöva fritidsintressen. Om de har barn, har barnen tillgång till dagvårdsplats, en bra skola och möjlighet att utvecklas i sina fritidsintressen.

Osäker utkomst och svårigheter framhäver betydelsen av sociala skyddsnät i samhället och därför ska de och tjänster vara genuint tillgängliga för alla. Kommunerna ska för egen del kunna underlätta att de pengar som människorna har räcker att leva på.

Kommunerna finns till för sina invånare. Den kommunala servicen ska fungera på människornas villkor.

Kommunerna ansvarar för basservicen. Det vill säga hur skolorna och daghemmen fungerar och hur kultur- och ungdoms- samt bibliotekstjänsterna ordnas. De ansvarar för markanvändningen och stadsplaneringen samt sköter om avfallshanteringen och miljötjänster. Genom sina lösningar kan kommunerna ha en betydande inverkan på livsmiljön, den regionala sysselsättningsutvecklingen och på den allmänna livskraften.

Offentligt producerade tjänster ska vara högklassiga, fungerande och tillgängliga för alla.  Människornas allt mer varierande arbetstid går dåligt ihop med de kommunala tjänstetiderna.

Kommunal service skapas inte av sig själv ur ingenting. Beslut om den fattas av människor som blivit valda till det och den finansieras med skattemedel och serviceavgifter.

Det finns mycket att förbättra i kommunerna och många missförhållanden i världen.

Det hänger mycket på vem som väljs till att fatta besluten i valen och hur de ser till människornas välbefinnande och livskraften för kommunen och företagen.

I kommunalvalet i juni har alla en bit makt till sitt förfogande.

I valet har alla lika stora möjligheter att påverka. En röst från en fattig väger lika mycket som en röst från en rik, en röst från en ung lika mycket som en röst från en gammal. Man kan säga att i valet är den svagastes röst som starkast.

Allt för få använder den bit makt de har fått. När man en gång har fått en bit, är det bra att använda den. Det är bättre att försöka råda bot på missförhållanden än att bara prata om dem.

Mal alltså inte i onödan, rösta!
 

 

Kolla i våra valteman


1. Mal inte i onödan, rösta för att alla ska ha mat på bordet
Utkomst

 • Kommunerna måste se till att de olika avgifterna de debiterar förblir rimliga.
 • Vid beslut om serviceavgifter får priset inte vara sådant att det förhindrar användningen av tjänsten.
 • Kollektivtrafikpriser, fritids- och kulturavgifter och hyror från kommunala anläggningar måste hållas på en nivå där låginkomsttagare kan använda själva tjänsterna och delta i dem.

2. Mal inte i onödan, rösta så att alla kan växa upp och uppnå sin fulla potential
Tjänster

 • Skiftesvård för dem som behöver
 • Jämställdhet genom en helhetsskoldag
 • Möjligheter för tillväxt genom utbildning
 • Nära till social- och hälsovårdstjänster i nödsituationer

3. Mal inte i onödan, rösta på dem som får hjulen att snurra
Livskraft

 • Få bukt med dyra boendekostnader
 • Kollektivtrafiken ska utvecklas
 • Livskraft från turism
 • Ansvarsfull upphandling

 

Läs mer om PAM: s kommunvalsteman på följande sidor
Kommunalvalteman (denna sida) –utkomst tjänsterlivskraft


Kommunalvalet söndagen den 13 juni 2021. Förhandsröstning i Finland 26.5–8.6.2021 och förhandsröstning i utlandet 2–5.6.2021.
*uppdaterat 8.3.2021: datumen för kommunalvalet har ändrats.
 

PAM:s material om kommunalvalet

Broshyr (på finska)

Allt övrigt material hittar du på finska här.