Kontakt må-fre

Vänligen notera att PAM:s och a-kassans telefontjänster är upptagna särskilt på morgnarna. Du hittar svar till många frågor på vår webbplats.

MEDLEMSKAPET, ANSLUTNING, ANSTÄLLNINGSFRÅGOR

030 100 640 kl. 10-14

A-KASSAN

020 690 211 kl. 10-14

PAM:s tjänster på sommaren
Telefonservicen på sommaren må-ti och to-fr kl. 10–14. Återuppringningstjänsten är stängd från 5-30.7.
PAM:s regionkontor kommer att vara stängda 5-30.7 förutom regionkontoret Helsingfors-Nyland, som håller öppet hela sommaren.

Mal inte i onödan,

–rösta för att alla ska ha mat på bordet

 

PAMs kommunalvalteman – utkomst – tjänster livskraft


Utkomst – kommunala avgifter

I kommunerna måste det ännu bättre än tidigare beaktas den människoskara som bär ansvar för att driva ett samhälle som fungerar dygnet runt. Arbetstagaren förväntas ta sig till arbetsplatsen med kort varsel för att skaffa sin utkomst.

Samhället, kommunerna, ska i sin tur göra det så enkelt som möjligt. Det ska synas i kommunernas tjänsteutbud, till exempel i öppettider, placeringen av serviceställen och planeringen av kollektivtrafikturer.

Deltidsarbete och uppspjälkade anställningsförhållanden bestämmer också hur stor del av lönen blir kvar. I servicesektorn arbetar man ofta deltid från år till år med önskan om att få heltidsarbete. Oregelbundet arbete och korttidsjobb försvårar planeringen av livet och med få arbetstimmar blir också inkomsten från arbetet låg.

Medelinkomsten för arbetstagare i den lågavlönade servicesektorn utgör cirka 68 procent av medelinkomsten för arbetstagare inom den privata sektorn. I genomsnitt får en heltidsanställd arbetstagare 1 850 euro i lön per månad efter skatt. Inom detaljhandeln är till exempel 45 procent av arbetstagarna deltidsanställda. När utkomsten för alla arbetstagare är knapp, har till exempel det pris som betalas för tjänster betydelse.

I kommunerna ska det ses till att de olika kommunala avgifterna hålls rimliga. När beslut fattas om serviceavgifter får priset inte bli sådant att det utgör ett hinder för att använda tjänsten.  I juli träder revideringarna av lagen om klientavgifter inom social- och hälsovården i kraft, vilket innebär en sänkning av många av de avgifter som kommunen tar ut. Också priset på kollektivtrafik, besöksavgifter för fritids- och kultuttjänster och den hyra som föreningar tar ut för lokaler påverkar slutligen i vilken omfattning låginkomsttagare kan använda tjänster och delta.


Läs mer om PAM: s kommunvalsteman på följande sida
Kommunalvaltemanutkomst (denna sida) tjänster livskraft