Vasa

Storalånggatan 38 C
65100 Vasa

Öppet måndag-tisdag och torsdag-fredag 9.00 – 12.00 och 13.00 – 16.00
vaasa@pam.fi