PAMS MÅL INFÖR RIKSDAGSVALET 2019: ANSVAR FÖR MÄNNISKAN


Arbetslivet förändras men människors behov av trygghet vid förändringar eller att saker och ting görs ordentligt försvinner inte. Vi på PAM vill tro att man även i fortsättningen kommer att arbeta med rättvisa spelregler och samverkan inom arbetslivet i Finland.

Under kommande mandatperiod beslutar man om en ny inriktning. Vi vill vara med och göra det till ett mer rättvist och jämlikt, gemensamt Finland.

Produktivitet och konkurrenskraft uppkommer ur tillit. Ur att alla vet att man sitter i samma båt och inte överger en vän. Ur att målet är detsamma i brytningstiden för arbetet – skapa ekonomisk tillväxt och samtidigt välfärd för alla.

Vi på PAM vill komma överens om saker och ting. Påverka tillsammans. Skapa spelregler och lagstiftning som bidrar till att alla når framgång. Vi stödjer en bra och ändamålsenlig reglering av arbetslivet. Vi vill ha stabila och trygga anställningsförhållanden för våra arbetstagare, tydliga och förutsägbara spelregler för arbetsgivarna och förutsättningar för framgång och möjligheter för servicebranscherna att även i fortsättningen vara den sektor i Finland som sysselsätter flest.

Vi vill att det ska vara säkert och lönsamt att arbeta och att människors kompetens kommer till full nytta och används meningsfullt. Vi vill inte att det ska vara möjligt att uppnå konkurrensfördelar genom att kringgå arbetsvillkoren eller undvika skatt. Tydliga spelregler ligger i arbetsgivarens och företagarens intresse.

Det handlar inte om ett nollsummespel, utan om Finlands framtid.


Bekanta dig med PAMs mål inför riksdagsvalet här:

1. ANSVAR FÖR ARBETE OCH TRYGGHET

 • Hela anställningsförhållanden och skydd mot arbetslöshet
 • Jämlikhet och ett välfungerande system genom en reform av familjeledigheterna
 • Uppdatering av lagstiftningen för en plattformsekonomi
 • Fler verktyg för lokala avtal och arbetstagarnas deltagande på arbetsplatsen

2. ANSVAR FÖR EN BRA VARDAG OCH TJÄNSTER

 • Offentliga tjänster och investeringar för en smidigare vardag
 • Kundavgifter får inte utgöra ett hinder för att ansöka om tjänsterna
 • Boende till en rimlig kostnad är en förutsättning för individens försörjning och regionernas livskraft

3. ANSVAR FÖR KUNSKAP

 • Arbetsplatserna som inlärningsmiljöer
 • Uppdatering av grundläggande digitala kunskaper för alla

4. ANSVAR FÖR FRAMGÅNGAR

 • Servicebranscherna i bräschen för utvecklingen av arbetet och ekonomin
 • Turismens oslipade diamant blir klar

5. ANSVAR FÖR SOCIAL HÅLLBARHET

 • Välfärdsstaterna tryggas genom att stoppa den grå ekonomin och undvikande av skatt
 • Kvalitet och ansvar kärnan i offentliga upphandlingar
 • Företagens ansvar för mänskliga rättigheter
 • Få bukt med underlöner

6. ANSVAR FÖR FRED OCH KONKURRENSFÖRMÅGA

 • Det europeiska samarbetet ger svar på utmaningarna