Medlemskap

Servicefacket PAM är ett fackförbund för anställda inom de privata servicebranscherna. Bland förbundets cirka 230 000 medlemmar finns expediter, butiksanställda, städare, väktare, frisörer, lagerarbetare, chefer, kockar, servitörer och biograf- och skidcenteranställda. Det finns otroligt många privata servicebranscher!

Anslut dig som medlem om du jobbar inom den privata servicebranschen, t.ex. inom

  • detaljhandeln
  • turism-, restaurang- och fritidsbranschen
  • frisörbranschen
  • städbranschen
  • fastighetsservicebranschen
  • säkerhetsbranschen

Man kan gå med om man har ett pågående anställningsförhållande som man får löneinkomst för. En person som är arbetslös eller har en period utan lön kan inte gå med i förbundet eller arbetslöshetskassan. Perioder utan lön är exempelvis moderskaps-, faderskaps- och föräldraledighet, FPA:s sjukdagpenning och arbetslöshetsdagpenning, värnplikt eller heltidsstudier (då kan man bli studentmedlem).

PAM förhandlar om kollektivavtalen och lönerna samt bevakar sina medlemmars intressen i arbetslivet. Som medlem försvarar du dina rättigheter och påverkar arbetsvillkoren i din bransch.

Allt detta är viktigt!