Värva medlemmar

Ju fler medlemmar du värvar, desto mer tjänar du!

Värva dina vänner som medlemmar i PAM. När dina vänner blir medlemmar får du en belöning. Dina vänner får trygghet i arbetslivet.

Om du värvar 5 nya medlemmar (inte studentmedlemmar) får du ett presentkort från S-gruppen värt 250 €! Redan när du värvar en ny medlem får du en belöning: då är ett presentkort från värt 10 € ditt!

Ju fler medlemmar du värvar, desto mer tjänar du! För 10 medlemmar får du ett presentkort på 500 €, för 15 medlemmar på 750 € etc.

Värvning av studentmedlemmar belönas på ett lite annat sätt. 

Din kompis får trygghet i arbetslivet och fina medlemsförmåner!

Då du rekommenderar medlemskap i PAM så berätta att då hen ansluter sig får hen förutom trygghet i arbetslivet och fina medlemsförmåner, bl.a. CityShoppari-förmånskortet.

Värva på nätet

Via värvningssidan är det enkelt att skicka meddelanden: du kan skicka ett färdigskrivet meddelande på WhatsApp, Messenger, via e-post eller ett vykort! (på finska). Fördelen med det är dessutom att uppgifterna om värvaren överförs direkt till medlemsregistret.

Så här går värvningen till

När du under tre månader (1.1–31.3, 1.4–30.6, 1.7–30.9 eller 1.10–31.12) värvar ordinarie medlemmar (inte studentmedlemmar):

etc.

När du under tre månader (1.1–31.3, 1.4–30.6, 1.7–30.9 eller 1.10–31.12) värvar studentmedlemmar:

Belöning till förtroendemän

Förtroendemän belönas på ett lite annat sätt. Om du är förtroendeman, läs mer här.

Presentkort och beskattning

PAM skickar uppgifter om alla presentkort du har fått till skattemyndigheten. Enligt Skatteförvaltningens anvisningar räknas presentkort som skattepliktig inkomst.

Utskick av presentkort

Presentkorten skickas hem till dig med posten som rekommenderat brev och måste hämtas på posten när du fått hem en avi. Presentkorten skickas ut cirka 5 veckor efter att medlemsvärvningsperioden på tre månader har löpt ut.

I praktiken innebär det att presentkort för medlemmar som värvas under första kvartalet kommer i början av maj, under andra kvartalet i början av augusti, under tredje kvartalet i början av november och under fjärde kvartalet i början av februari.

Gör så här när du värvar medlemmar

Läs mera

+