Nyhet - 19.01.2018 klo 13.24Kollektivavtalsförhandlingar

Löneförhöjningar för biografanställda preciseras i kollektivavtalsförhandlingarna

Löneförhöjningar för biografanställda preciseras i kollektivavtalsförhandlingarna

På slutrakan av år 2017 ingicks ett treårigt kollektivavtal för biografernas arbetstagare. PAM och arbetsgivarnas representant PALTA är för närvarande oeniga om löneförhöjningens storlek. Läs mer →

Nyhet - 19.01.2018 klo 12.15

Varje PAM-medlem har rätt att delta i den politiska åsiktsyttringen

Varje PAM-medlem har rätt att delta i den politiska åsiktsyttringen

FFC ordnar den 2 februari en politisk åsiktsyttring för att omkullkasta aktiveringsmodellen som väckt stor ilska. PAM är med och opponerar sig mot aktiveringsmodellen. Läs mer →

Nyhet - 17.01.2018 klo 16.51Kollektivavtalsförhandlingar

Kollektivavtalsföhandlingarna inom fastighetsservicebranschen fortsatte idag

Kollektivavtalsföhandlingarna inom fastighetsservicebranschen fortsatte idag

PAM och Fastighetsarbetsgivarna rf kom samman på nytt i dag, onsdag, för att förhandla om arbetsvillkoren inom fastighetsservicebranschen. Läs mer →

Nyhet - 16.01.2018 klo 21.00Kollektivavtalsförhandlingar

Kollektivavtalsförhandingarna inom handeln pågår

Kollektivavtalsförhandingarna inom handeln pågår

Kollektivavtalsförhandlingarna som startade inom handeln förra veckan fortsatte idag, tisdag, och pågick fram till cirka klockan 21 på kvällen. Läs mer →

Nyhet - 16.01.2018 klo 18.45Kollektivavtalsförhandlingar

Kollektivavtalsförhandlingarna med Finlands Nationalteater pågår

Kollektivavtalsförhandlingarna med Finlands Nationalteater pågår

Kollektivavtalsförhandlingsrundan som berör den tekniska personalen vid Nationalteatern inleddes idag. Under den första egentliga förhandlingsträffen behandlades bägge parternas textmålsättningar i god anda. Läs mer →

Nyhet - 16.01.2018 klo 17.24Kollektivavtalsförhandlingar

Förhandlingarna inom apoteksbranschen inleddes på tisdag

Förhandlingarna inom apoteksbranschen inleddes på tisdag

Kollektivavtalsförhandlingarna för apotekens tekniska arbetstagare gick i god anda på tisdagen. Under förhandlingen gick bägge parterna igenom sina textmålsättningar som de angett inför kollektivavtalet. Läs mer →

Nyhet - 16.01.2018 klo 16.30

Kollektivavtalsförhandlingarna för golftjänster berörde målsättningar för arbetsvillkoren Läs mer →

Meddelande - 16.01.2018 klo 16.08

PAM:s Selin: Slopa aktiveringsmodellen – det mänskliga har fått stryka på foten Läs mer →

Nyhet - 15.01.2018 klo 16.00

Hotell- och restaurangbranschens kollektivavtalsförhandlingar inleddes på måndag Läs mer →

Nyhet - 15.01.2018 klo 14.10

FFC ordnar en politisk åsiktsyttring mot aktivitetsmodellen 2.2.2018 - PAM deltar Läs mer →