Nyhet - 22.05.2018 klo 08.00Medlemsservice

Serviceavbrott i PAMs och Servicebranschernas arbetslöshetskassas e-tjänster 22.5.2018 på kvällen

Serviceavbrott i PAMs och Servicebranschernas arbetslöshetskassas e-tjänster 22.5.2018 på kvällen

PAMs och Servicebranschernas a-kassas e-tjänster är ur bruk i dag kl. 16.15–21. Läs mer →

Nyhet - 21.05.2018 klo 17.05Arbetslivet

Mia Suominen är PAMs nya avtalschef

Mia Suominen är PAMs nya avtalschef

PAMs nya avtalschef har utnämnts. Läs mer →

Nyhet - 21.05.2018 klo 15.00Arbetslivet

Ansikte mot ansikte på arbetsplatserna - PAM i luften för förbundsanställda och aktiva till arbetsplatserna

Ansikte mot ansikte på arbetsplatserna - PAM i luften för förbundsanställda och aktiva till arbetsplatserna

PAM i luften firas 6–7.6 på olika håll i Finland. Förbundsanställda och aktiva rör på sig vitt och brett överallt där man bäst stöter på proffs inom servicebranscherna. Läs mer →

Nyhet - 18.05.2018 klo 14.50Lön

Arbetsgivaren lämnade obetalt generella lönehöjningar och semesterersättningar -

Arbetsgivaren lämnade obetalt generella lönehöjningar och semesterersättningar - "försäljningssnille" erhöll stor gottgörelse i rätten

En arbetstagare som utfört försäljningsarbete kommer att erhålla tiotusentals euro i ersättning med stöd av tingsrättens beslut. Arbetsgivare hade inte betalat försäljaren befogade generella förhöjningarna på lönen i enlighet med kollektivavtalet eller semesterersättningar. Läs mer →

Nyhet - 18.05.2018 klo 08.26Kollektivavtalsförhandlingar

Väktarna marcherade ut från arbetsplatserna - arbetsgivarna försvårar kollektivavtalsförhandlingarna

Väktarna marcherade ut från arbetsplatserna - arbetsgivarna försvårar kollektivavtalsförhandlingarna

Väktare som arbetar på Securitas marscherade ut mitt under arbetsskiftet i Villmanstrand. Orsaken till utmarschen är ett meddelande som arbetsgivarna har gett ut angående kollektivavtalsförhandlingarna, där man förvränger sanningen. Läs mer →

Artikel - 17.05.2018 klo 13.48Lokala avtal

Smarta arbetsgivare motiverar sina arbetstagare med bra lokala avtal

Smarta arbetsgivare motiverar sina arbetstagare med bra lokala avtal

Inom PAMs branscher ingås flest riktiga lokala avtal i branscher som ligger nära industrin, som exempelvis i säkerhetsbranschen, inom industrirengöring och logistik. Enligt Jyrki Sinkkonen på PAM har arbetsgivarförbunden ingen genuin vilja att ingå lokala avtal. Läs mer →

Nyhet - 17.05.2018 klo 11.52

PAMs fullmäktiges beslutsyttrande: Sipiläs regering attackerar – de följande valen är avgörande Läs mer →

Nyhet - 16.05.2018 klo 14.10

Kollektivavtalsförhandlingarna inom flyttservicebranschen har avbrutits Läs mer →

Meddelande - 16.05.2018 klo 13.30

Ann Selin lämnar ordförandeskapet i PAM sommaren 2019 Läs mer →

Meddelande - 16.05.2018 klo 13.01

Riksförlikningsmannens roll förutsätter granskning – PAMs Selin vill diskutera om spelregler för ingående av avtal Läs mer →