Artikel - 14.11.2017 klo 10.22

Hela tiden mamma – städaren Kirsi Seger har en liten lön, stor familj och livlig vardag

Hela tiden mamma – städaren Kirsi Seger har en liten lön, stor familj och livlig vardag

Kirsi Seger städar trappuppgångar i höghus hela dagen lång. Lönen räcker inte till för ensamförsörjarens familj med fyra barn utan samhället måste hjälpa till. Blir arbetande fattigas ställning bättre så? Läs mer →

Meddelande - 16.10.2017 klo 13.04

Positivt avgörande för PAM i arbetsdomstolen: Prövotiden för fasta anställningar inom fastighetstjänstebranschen kan vara högst fyra månader

Positivt avgörande för PAM i arbetsdomstolen: Prövotiden för fasta anställningar inom fastighetstjänstebranschen kan vara högst fyra månader

Servicefacket PAM har vunnit en tvist om kollektivavtalet för fastighetstjänstebranschen i arbetsdomstolen. Tvisten handlade om längden på prövotiden i samband med fasta anställningar. Arbetsdomstolen bekräftade att denna prövotid regleras av kollektivavtalet och varar högst fyra månader. Läs mer →

Artikel - 16.10.2017 klo 12.48

Servicebranscherna ska minska löneskillnader

Servicebranscherna ska minska löneskillnader

Servicefacket PAM börjar förhandla om kollektivavtal med arbetsgivarförbunden. Enligt fackets avtalschef Kimmo Nikula måste löneskillnader minskas under denna runda. Läs mer →

Artikel - 13.10.2017 klo 15.02Arbetstidslag

Timmarna i arbetsskiftsförteckningen och arbetsavtalet ska stämma överens – PAM:s jurist Karoliina Huovila tar upp de viktigaste punkterna i arbetstidslagen

Timmarna i arbetsskiftsförteckningen och arbetsavtalet ska stämma överens – PAM:s jurist Karoliina Huovila tar upp de viktigaste punkterna i arbetstidslagen

Arbetstidslagen revideras. Förslaget till en ändring av lagen har behandlats tillsammans av löntagar-, arbetsgivar- och statliga företrädare. PAM betonar att då det diskuteras om flexiblare arbetstider ska också behoven bland anställda beaktas. Läs mer →

Meddelande - 29.09.2017 klo 13.15

PAMs ordförande Ann Selin: Överenskommelser bygger på förtroende

PAMs ordförande Ann Selin: Överenskommelser bygger på förtroende

Servicefacket PAMs ordförande Ann Selin berättade om riktlinjerna för PAMs mål i kollektivavtalsförhandlingarna som börjar nu. Hon anser att utgångspunkten för förhandlingarna är att uppnå en stämning som präglas av förtroende. Läs mer →

Artikel - 04.09.2017 klo 09.41

Nej till alkoläsk! – Den nya alkohollagen får både ris och ros av PAMs Katri Jakosuo

Nej till alkoläsk! – Den nya alkohollagen får både ris och ros av PAMs Katri Jakosuo

Reformen av alkohollagen delar folket. PAMs näringspolitiska expert Katri Jakosuo understryker att reformen inte får leda till sämre arbetsmiljö för butiksanställda. I stället för privata fester bör alkohol hellre konsumeras på krogar och restauranger. Läs mer →

Nyhet - 04.09.2017 klo 09.37

PAMs utredning: Butiksanställdas barn lider Läs mer →

Nyhet - 04.09.2017 klo 09.31

PAMs Ylitalo: Arbetsmarknaden bör stödja integrering och ge möjligheter till samhällsdeltagande Läs mer →

Nyhet - 24.05.2017 klo 10.50

PAMs fullmäktige: Målsättningen med förhandlingarna om kollektivavtal är att höja arbetsinkomsten! Läs mer →

Nyhet - 04.05.2017 klo 12.29

Enkät: Ökad osäkerhet om utkomsten bland servicebranschernas anställda Läs mer →