Nyheter - 4/2015

Meddelande - 16.04.2015 klo 14.23

Kaarlo Julkunen: Företagen måste agera ansvarsfullt

Servicefacket PAM:s 2:a vice ordförande Kaarlo Julkunen är orolig för sysselsättningsläget. Han förväntar sig nu tålamod och ansvarsfullhet av företagen. »

Nyhet - 10.04.2015 klo 14.25

Kollektivavtalsförhandlingar de närmaste veckorna i väktar-, hår-, och biografbranscherna

Vårens kollektivavtalsförhandlingar börjar. Biografernas förhandlingar pågår redan och i hår- och väktarbranscherna bänkar man sig kring förhandlingsborden nästa vecka. »

Kontakt

Medlemskapet, anslutning, anställningsfrågor

030 100 640 

Arbetslöshetsskydd

020 690 211 

Telefonväxeln

020 774 002

Gilla PAM