Nyheter - 1/2016

Meddelande - 26.01.2016 klo 12.10

Nollavtal handlar om exploatering av arbetstagarna

Medborgarinitiativet för att förbjuda arbetsavtal med noll arbetstimmar per vecka drivs av en medborgarrörelse vid namnet "Operaatio Vakiduuni". Detta initiativ kommer att behandlas av riksdagen. Förbundet för Finsk Handel har kritiserat medborgarinitiativet häftigt och menat att det finns ett s.k. ramavtal gällande detta inom branschen. PAM:s ordförande Ann Selin är förvånad över uttalandena från Förbundet för Finsk Handel. »

Kontakt

Medlemskapet, anslutning, anställningsfrågor

030 100 640 

Arbetslöshetsskydd

020 690 211 

Telefonväxeln

020 774 002

Gilla PAM