Nyheter - 2/2016

Meddelande - 19.02.2016 klo 10.20

PAM utvecklar sin regionala verksamhet

PAM utvecklar sin regionala verksamhet

Hanteringen av frågor om meningsskiljaktigheter och medlemsfrågor samt arbetet på arbetsplatserna har organiserats på ett nytt sätt på PAMs regionalbyråer. Det kommer också förändringar i regionernas servicestrukturer och servicekanaler. »

Nyhet - 17.02.2016 klo 13.10

Anställda inom kundservice upplever allt oftare rasism – ”för fem år sedan hade man inte ens kunnat föreställa sig det”

Anställda inom kundservice upplever allt oftare rasism – ”för fem år sedan hade man inte ens kunnat föreställa sig det”

Det är viktigt att arbetsgivare förbereder sig inför situationer i vilka de anställda kan bli offer för osakligt beteende. Alla har rätt att utföra sitt arbete på ett tryggt och hälsosamt sätt, understryker PAMs arbetsmiljöexpert Erika Kähärä. »

Nyhet - 11.02.2016 klo 09.17

Våren för med sig löneökningar inom många branscher

Löneökningarna som fastställts inför det tredje året av sysselsättnings- och tillväxtavtalet träder i kraft den 1 mars bland annat inom handeln, inom turism-, restaurang- och fritidstjänsterna samt för de anställda vid Avecra. »

Meddelande - 05.02.2016 klo 12.29

Friare öppettider för butikerna avslöjade den mörka sidan med lokala avtal

S-gruppens anställda har fått utökade arbetstimmar, men det har även drabbat de anställda på andra butikskedjor, säger organisationsdirektör Niina Koivuniemi på Servicefacket PAM. »

Nyhet - 04.02.2016 klo 15.00

Bestämmelser om vintersemester inom olika branscher

Bestämmelser om vintersemester inom olika branscher

Nu i början av februari är det bra att påminna sig om de semesterbestämmelser som gäller för vintersemestern. Här kan du läsa hur semesterlagen tillämpas på vintersemestern 2016 i kollektivavtalen inom olika branscher. »

Meddelande - 03.02.2016 klo 09.02

I St. Michel provade man på en ny arbetstidsform

S-gruppen, Servicefacket PAM rf. samt Förbundet för turism- och restaurangservice MaRa rf. har genom ett gemensamt experiment utrett vilka förutsättningarna är för en helt ny arbetstidsform samt undersökt hur väl den fungerar. Affärerna som deltog i pilotfasen av detta experiment var andelslaget "Osuuskauppa Suur-Savo" i Tuukkala och ABC-trafikbutiken i Pitkäjärvi. »

Kontakt

Medlemskapet, anslutning, anställningsfrågor

030 100 640 

Arbetslöshetsskydd

020 690 211 

Telefonväxeln

020 774 002

Gilla PAM