Nyheter - 5/2016

Nyhet - 26.05.2016 klo 00.00

PAMs enkät: Egen anmälan om sjukledighet vanligt inom servicebranscherna

Enligt en enkät som PAM låtit genomföra gör över hälften av de anställda inom servicebranscherna egen anmälan om sjukfrånvaro. Över 70 procent av alla löntagare gör egen anmälan om sjukfrånvaro. Enligt PAM handlar det om jämlik behandling av alla arbetstagare att sprida denna praxis till alla arbetsplatser inom servicebranscherna. »

Nyhet - 19.05.2016 klo 12.03

PAM:s fullmäktiges resolution den 19 maj 2016

Fortfarande inget förtroende för regeringen »

Meddelande - 18.05.2016 klo 10.07

Selin från PAM: Oroväckande många osäkerhetsfaktorer i-förhandlingarna om konkurrenskraftsavtalet

Förhandlingarna enligt konkurrenskraftsavtalet är igång inom alla PAMs huvudsakliga avtalsbranscher. Även om tidsgränsen, som är fastställd till slutet av maj, närmar sig är man inte ens i närheten av några slutgiltiga lösningar. »

Kontakt

Medlemskapet, anslutning, anställningsfrågor

030 100 640 

Arbetslöshetsskydd

020 690 211 

Telefonväxeln

020 774 002

Gilla PAM