Kontakt må-fre

Vänligen notera att PAM:s och a-kassans telefontjänster är upptagna särskilt på morgnarna. Du hittar svar till många frågor på vår webbplats.

MEDLEMSKAPET, ANSLUTNING, ANSTÄLLNINGSFRÅGOR

030 100 640 kl. 10-14

A-KASSAN

020 690 211 kl. 10-14

PAM:s tjänster på sommaren
Telefonservicen på sommaren må-ti och to-fr kl. 10–14. Återuppringningstjänsten är stängd från 5-30.7.
PAM:s regionkontor kommer att vara stängda 5-30.7 förutom regionkontoret Helsingfors-Nyland, som håller öppet hela sommaren.

Arbetslöshetskassan - 08.04.2021 klo 14.30

ABC för jämkad dagpenning

Bild: GettyImages.

I servicebranschen är det vanligt med deltidsarbete. Den som arbetar deltid har rätt till jämkad dagpenning då den i arbetsavtalet överenskomna arbetstiden är högst 80 % av den totala arbetstiden.

 På grund av coronan har arbetstiden förkortats också för många heltidsanställda. Delvis permitterade har oftast rätt till jämkad dagpenning. För att få dagpenning bör du alltid ha din jobbsökning i kraft vid arbets- och näringsbyrån. 


Vem har rätt till jämkad dagpenning?
De som arbetar deltid och de som är delvis permitterade har rätt till jämkad dagpenning. Dessutom kan du få jämkad dagpenning för tiden för ett heltidsarbete som varar i högst två veckor. För att dagpenningen ska kunna betalas bör sökanden ha sin jobbsökning i kraft vid arbets- och näringsbyrån. Den jämkade dagpenningen ansöks i enlighet med löneutbetalningsperioden antingen för en period på fyra veckor eller för en månad.
 

Vid deltidsarbete jämkas inkomsterna enligt betalningsdagen
Med deltidsarbete avses ett arbete där arbetstiden enligt avtalet är högst 80 % av den totala arbetstiden enligt kollektivavtalet. Om ditt arbetsavtal är för deltidsarbete, anses du vara deltidsanställd även om det skulle finnas mera arbete. 

När du arbetar deltid jämkas din lön alltid enligt utbetalningen. Den lön som betalats ut under den ansökta perioden påverkar dagpenningen. Ifall lön som förtjänats in före permitteringsperioden betalas ut under permitteringsperioden inverkar den därmed också på dagpenningens storlek för deltidsanställda permitterade.

Ex. Om din permittering börjar 1.5.2021 och april månads lön betalas 15.5.2021, påverkar den dagpenningen för maj månad. Du får alltså jämkad dagpenning för maj, trots att du är helt och hållet permitterad. Det lönar sig att hålla sin jobbsökning i kraft också efter permitteringen, eftersom du som deltidsanställd har rätt till dagpenning också utan permittering. 

För deltidsanställda eller personer som är permitterade från ett deltidsarbete granskas arbetstiden enligt ansökningsperioden. Ansökningsperioden fastställs enligt löneutbetalningsperioden antingen till en månad eller till fyra veckor.  Om de arbetstimmar som det på betalningsdagen betalats ut lön för överskrider 80 % av den totala arbetstiden enligt kollektivavtalet, har man för ifrågavarande ansökningsperiod inte rätt till jämkad dagpenning. I arbetstiden som granskas beaktas också betalda semester- och sjukdomsperioder.

Ex. Din permittering börjar 1.6.2021. Du har jobbat 135 timmar inom handeln i maj, och lönen betalas ut i juni. Du är inte berättigad till dagpenning i juni, eftersom maj månads arbetstimmar överskrider arbetstidsgränsen på 80 % (37,5 h/v * 21,5 = 161,25 h varav gränsen 80 %
är 129 h).

Förkortande av arbetstiden i heltidsarbete på grund av permittering
Om arbetstiden som avtalats i arbetsavtalet är över 80 % av den totala arbetstiden enligt kollektivavtalet, anses arbetet vara på heltid. Huruvida arbetsförhållandet är på deltid eller heltid bestäms enligt den i arbetsavtalet överenskomna arbetstiden, inte enligt den faktiska arbetstiden.

Om du blivit permitterad från ett heltidsarbete genom förkortning av arbetstiden, jämkas den inkomstrelaterade dagpenningen utifrån inkomsterna. Exempelvis lönen som förtjänats in i april påverkar dagpenningen i april. 

För personer som permitterats från ett heltidsarbete granskas arbetstiden per kalendervecka. Om arbetstiden under veckan i fråga överstiger 80 % av den totala arbetstiden enligt kollektivavtalet, har du inte rätt till dagpenning för den veckan. Du har inte rätt till inkomstrelaterad dagpenning för semestrar som tjänats in för heltidsarbete. 

Om permitteringen genomförs som hela arbets- och permitteringsdagar, betalas full dagpenning för de hela permitteringsdagarna. Enligt lagen är antalet ersatta dagar högst fem per vecka och hela arbetsdagar minskar det maximala antalet dagar som ersätts.

Ex. Du har varit permitterad fem hela vardagar och arbetat två hela dagar under veckoslutet. Dagpenning kan betalas ut för högst tre permitteringsdagar och två permitteringsdagar avslås på basis av antalet ersatta dagar. 

I situationer där arbetstiden varierar dagligen betalas jämkad dagpenning. 

Annat att beakta vid beräkning av jämkad dagpenning
Den jämkade dagpenningen har ett skyddat belopp. Med skyddat belopp avses ett bruttopenningbelopp som du kan förtjäna utan att det påverkar storleken på din dagpenning. Om din ansökningsperiod är en månad, är det skyddade beloppet 500 €. Om din ansökningsperiod är fyra veckor, är det skyddade beloppet 465 €. Hälften av lönen som överskrider det skyddade beloppet minskar på dagpenningen. 

Ex. Du får 1000 €/mån i lön för ett deltidsjobb. Då är delen som minskar på din dagpenning 250 € ((1000 € - 500 €) / 2 = 250 €)

 

Den jämkade dagpenning som betalas av kassan och din lön kan sammanlagt uppgå till högst den lön som ligger till grund för din dagpenning. Maxbeloppet granskas genom att dra av dagsinkomsten från den dagslön som ligger till grund för dagpenningen. Om summan blir noll eller mindre, betalas ingen dagpenning ut. Då maxbeloppet granskas beaktas inte skyddsdelen, utan arbetsinkomsten inverkar i sin helhet.

De nuvarande skyddade beloppen är i kraft till och med 30.6.2021. Från och med 1.7.2021 är skyddsdelen 300 € i månaden eller 279 € per fyra veckor. 

Läs mer om jämkad dagpenning här.

 

Nyheter