Kontakt må-fre

Vänligen notera att PAM:s och a-kassans telefontjänster är upptagna särskilt på morgnarna. Du hittar svar till många frågor på vår webbplats.

MEDLEMSKAPET, ANSLUTNING, ANSTÄLLNINGSFRÅGOR

030 100 640 kl. 10-14

A-KASSAN

020 690 211 kl. 10-14

Arbetsvillkor - 21.04.2020 klo 08.00

Alko fördjupar samarbetet med organisationsvärlden för att främja socialt ansvar i vinproduktion

Bild: Chad Ehlers / Lehtikuva

Alko har undertecknat ett samarbetsavtal med IUF och Servicefacket PAM. Målet är att främja socialt ansvar och garantera arbetstagarrättigheter särskilt i odlingen av vindruvor.

Målet för samarbetet är att främja mänskliga rättigheter och humana anställningsvillkor och arbetsförhållanden i vinproduktionskedjan samt se till att uppdagade missförhållanden åtgärdas. Avtalsparterna är bekymrade över arbetstagarrättigheterna särskilt i primärproduktionen av jordbruksråvaror. 

”Alko har förbundit sig att respektera gällande internationella människorättsåtaganden. Undertecknade samarbetsavtalet är ett konkret tecken på hur viktigt vi anser det vara att dessa rättigheter realiseras. I och med samarbetet tar vi i bruk en besvärsmekanism på internationell nivå baserad på klara roller och en klar ansvarsfördelning i hela upphandlingskedjan”, säger Leena Laitinen, VD för Alko. 

Samarbetet förpliktar till öppen diskussion

Med avtalet förbinder sig Alko, IUF och PAM att utbyta information om arbetsförhållanden i produktionen av råvaror för alkoholdrycker och mötas fyra gånger per år. På dessa möten går avtalsparterna tillsammans igenom uppdagade problem i alkoholproduktionskedjan och avtalar om åtgärder för att åtgärda problemen. 

”Detta avtal garanterar att arbetare på vingårdar kan rapportera om dåliga arbetsförhållanden via sitt lokala fackförbund till oss. Då kan vi tillsammans med Servicefacket PAM vidta nödvändiga åtgärder för att förbättra förhållandena. Nu får arbetarna verkligen sin röst hörd i alkoholproduktionskedjan”, kommenterar Sue Longley, generalsekreterare för IUF. 

”Internationella avsiktsförklaringar kritiseras ofta för att de saknar en uppföljningsmekanism. Här har vi dock sett till att avtalade frågor påverkar också produktionsnivån”, noterar Annika Rönni-Sällinen, ordförande för PAM. 

I tillägg till att samarbetsavtalet är viktigt för arbetare inom alkoholproduktion anser Annika Rönni-Sällinen det vara en viktig vägvisare inom företagsansvar för andra branscher. 

”Just nu utreder arbets- och näringsministeriet möjligheterna att ta fram en nationell lag om företagsansvar. Den kan snart förplikta alla företag för vilka Alko nu föregår med gott exempel.” 

Alko främjar mänskliga rättigheter, arbetstagarrättigheter och humana arbetsförhållanden i upphandlingskedjan för drycker tillsammans med sina leverantörer. Öppet och aktivt samarbete med intressenter på alla nivåer i upphandlingskedjan utgör en essentiell del av Alkos strategi. 

 

Nyheter