Kontakt må-fre

Vänligen notera att PAM:s och a-kassans telefontjänster är upptagna särskilt på morgnarna. Du hittar svar till många frågor på vår webbplats.

MEDLEMSKAPET, ANSLUTNING, ANSTÄLLNINGSFRÅGOR

030 100 640 kl. 10-14

A-KASSAN

020 690 211 kl. 10-14

Evenemang - 29.06.2021 klo 14.01

Alla ska ha rätt att vara sig själva

Iida-Maria Tapio är en aktiv medlem i PAM:s ungdomsutskott. Hon är också med i regnbågsrörelsen och vill gärna främja minoriteters rättigheter. Foto: Kai Tirkkonen.

Helsingfors Pride-veckan pågår som bäst. PAM-medlem Iida-Maria Tapio, 27, är en förespråkare för lika rättigheter för alla. Hon vill ha ett jämställt och icke-diskriminerande arbetsliv. Här lyfter hon fram fyra viktiga punkter veckan till ära.

Rätten att vara sig själv. Jämställdhet och jämlikhet har alltid varit viktiga värden för mig. Varje människa ska få vara sig själv och får inte diskrimineras oavsett sin sexuella läggning, sitt ursprung eller sin nationalitet. Som medlem i regnbågsrörelsen ser jag Prideveckan som ett viktigt evenemang och ett tillfälle att bidra till debatten och lika behandling. Även om jag inte själv har stött på fördomar på min arbetsplats eller i PAM:s ungdomsutskott, har många andra tyvärr utsatts för dem. Det är därför vi behöver prata om detta. 

Fördomar. I offentlig debatt framförs ofta otrevliga och nedsättande kommentarer om representanter för sexuella minoriteter. Det som är normalt för en beskrivs som någonting mycket negativt. Man är rädd för det som är annorlunda, eftersom det känns främmande. Om jag till exempel tänker på min egen barndom, fanns det varken någon diskussion eller än mindre tv-serier om homosexuella eller bisexuella. Därför kan det vara väldigt svårt för den äldre generationen att behandla dessa frågor. Men saker och ting förändras. Det finns många ledande figurer till exempel inom kultur och film som representerar sexuella eller könsminoriteter, men det behövs också helt vanliga människors röster med i debatten.

Lika inför lagen. Det finns mer mångfald på arbetsplatserna, vilket är en välkommen sak. Men det finns fortfarande mindre orter eller företag där man inte nödvändigtvis kommer ihåg att alla arbetstagare är skyddade av lagstiftningen om lika behandling som garanterar ett icke-diskriminerande arbetsliv för alla. Om en anställd utsätts för trakasserier, måste diskrimineringen motarbetas. Punkt och slut. Mobbning, glåpord eller i värsta fall våld hör inte till arbetsplatsen. Arbetsgivaren måste följa lagen om likabehandling och ha noll tolerans mot diskriminering. Ett icke-diskrimineringsprogram, öppen debatt eller utbildning anordnad av Seta är bra sätt att främja likabehandling på arbetsplatsen. Det måste vara tydligt för alla att ingen får diskrimineras på grund av till exempel sexuell läggning eller könsidentitet. 

Translagen. Transpersoner upplever mer våld och diskriminering i samhället än andra sexuella minoriteter. Dessa upplevelser väcker en känsla av ständig rädsla och får vissa transpersoner att dölja sin verkliga könsidentitet, vilket ytterligare begränsar deras rättigheter. Diskrimineringslagen, som trädde i kraft i början av 2000-talet, var det första steget mot ett mer jämlikt samhälle. Men den räcker inte utan vi har fortfarande mycket att göra i Finland. Lagen om fastställande av transsexuella personers könstillhörighet är förlegad, och transpersoners självbestämmanderätt bör beaktas då lagen revideras. Finland är nämligen det enda landet i Norden som fortfarande kräver sterilisering för könskorrigering, vilket är en grov kränkning av de mänskliga rättigheterna. 

 

Nyheter