Kontakt må-fre

Vänligen notera att PAM:s och a-kassans telefontjänster är upptagna särskilt på morgnarna. Du hittar svar till många frågor på vår webbplats.

MEDLEMSKAPET, ANSLUTNING, ANSTÄLLNINGSFRÅGOR

030 100 640 kl. 10-14

A-KASSAN

020 690 211 kl. 10-14

Lagstiftning - 09.04.2020 klo 11.00

Ändringar i utkomstskyddet för arbetslösa på grund av coronaviruset - ändringarna träder i kraft retroaktivt

Ändringarna i lagstiftningen om utkomstskydd för arbetslösa gäller till och med 6 juli och tillämpas retroaktivt från och med 16 mars. A-kassan beaktar ändringarna automatiskt.

Lagstiftningen om utkomstskydd för arbetslösa ändras för viss tid på grund av coronavirussituationen. Lagen gäller till och med 6 juli och tillämpas retroaktivt från och med 16 mars. Ändringarna i lagstiftningen underlättar ekonomiska situationen för permitterade.

A-kassan beaktar ändringarna automatiskt i handläggningen av alla dagpenningansökningar den fått 16 mars och därefter. A-kassan korrigerar i efterhand ansökningar som utbetalades innan lagen fastställdes.

Inkomstrelaterad dagpenning också för självrisktiden

Inkomstrelaterad dagpenning betalas tillfälligt också för självrisktiden på fem dagar. Dagpenning utbetalas omedelbart från första arbetslöshetsdagen. Detta gäller alla personer vars självrisktid börjar 16 mars–6 juli. 

Arbetsvillkoret halveras

Löntagares arbetsvillkor förkortas till 13 veckor om minst en arbetsvecka utförts efter 1 mars 2020 och arbetsvillkoret på 26 veckor inte uppfylls. En ytterligare förutsättning är att första betalningsdagen för dagpenning är senast 5 juli. Maximitiden för utbetalning av dagpenning får inte heller fortfarande löpa.

Halveringen av arbetsvillkoret rör också familjemedlemmar till företagare för vilka villkoret sjunker tillfälligt till 26 veckor. I tillägg till arbetsvillkoret halveras också den tid du ska ha varit medlem av en a-kassa.

Permittering förbrukar inte maximitiden

Maximitiden för utbetalning (300–500 dagar) löper inte då det betalas arbetslöshetsdagpenning på basis av permittering. Denna bestämmelse rör både helt permitterade och dem vars arbetsvecka eller arbetsdag förkortats. Ändringen omfattar alla permitteringar som börjar 16 mars eller därefter. Maximitiden löper inte om dagpenning betalas under perioden 16 mars–30 juni 2020.

Egenföretagare får lättare tillgång till arbetslöshetsskyddet

Tillgången till arbetslöshetsskyddet för frilansare och enskilda företagare har underlättats.  En tillfällig försämring av villkoren för entreprenörskap till följd av coronaviruset är en grund  för att bedöma sysselsättningen via entreprenörskapet som företagsverksamhet på deltid och utgående ifrån  deltidsföretagsverksamhet har denna rätt till arbetslöshetsersättning.

För att en företagare som således är anställd på heltid ska få arbetslöshetsersättning är det inte nödvändigt att stänga företagsverksamheten, vilket fallet är under normala omständigheter.  Lagen gäller till 30 juni 2020.

Se tilläggsinformation om coronavirusets verkningar på anställningen här. 

 

Nyheter