Kontakt må-fre

Vänligen notera att PAM:s och a-kassans telefontjänster är upptagna särskilt på morgnarna. Du hittar svar till många frågor på vår webbplats.

MEDLEMSKAPET, ANSLUTNING, ANSTÄLLNINGSFRÅGOR

030 100 640 kl. 10-14

A-KASSAN

020 690 211 kl. 10-14

Utkomst - 06.08.2020 klo 12.56

Ändringar i vuxenutbildningsstöd – det blir lättare att kombinera arbete med studier

Vill du kombinera arbete och studier? Bild:Gettyimages

Det kommer att bli lättare för en anställd att fullfölja yrkesinriktade studier vid sidan av arbetet nu när vuxenutbildningsstödet ändrades i början av augusti.

Vuxenutbildningsstöd har beviljats sedan 2001 och det har blivit allt mer populärt. Det att stödet höjdes år 2010 och ligger nu i nivå med inkomstrelaterat dagpenning ökade utnyttjandet av stödet ytterligare. Förra året fick totalt 25 700 personer vuxenutbildningsstöd. Avsikten med de nyaste ändringarna som trädde i kraft i augusti var att öka antalet stödberättigade, särskilt dem som håller på med yrkesinriktade studier vid sidan av sitt arbete och inte studerar på heltid. Så vilka förbättringar utlovas?

”I framtiden kommer arbete som görs vid sidan av studier inte att minska på antalet stödmånader på samma sätt som det gör idag. På motsvarande sätt krävs mindre studiepoäng än idag”, säger advokat Elina Pajula vid Sysselsättningsfonden.

Den maximala längden på vuxenutbildningsstödet är fortsättningsvis 15 månader, men stödmånaderna är antingen 1,0 eller 0,5, beroende på hur mycket övrig inkomst man får under en månad. Tempot i studierna behöver inte längre vara detsamma som i heltidsstudier. För de stödmånader då inkomsten är mer än hälften av den normala lönen krävs 2 studiepoäng, för de övriga månaderna 4 studiepoäng.

Att växla mellan studier och arbete är inte längre en nackdel. Den som studerar vid sidan av jobbet söker stöd efter den första ansökan endast för de månader som hen behöver stöd.

Vuxenutbildningsstöd är avsett för yrkesinriktad utbildning, även för de som byter bransch.  Om man inte studerar för en examen, måste utbildningen främja färdigheterna i det nuvarande yrket.

Vuxenutbildningsstöd är lagstadgat. Det är tillgängligt för alla som uppfyller stödvillkoren.

Ansök om studieledigt 

Innan man ansöker om vuxenutbildningsstöd måste sökanden utöver själva utbildningsplatsen ha beviljats studieledigt. Studieledighet kan också vara på deltid. Också annan studierelaterad ledighet som avtalats med arbetsgivaren kan komma i fråga.

Maximibeloppet för vuxenutbildningsstöd har varit 1 400 euro i månaden. Kommer stödbeloppet för de som studerar vid sidan av arbetet att ändras i framtiden?

”Förändrad beräkningsformel som ingår i lagändringen innebär att de som studerar vid sidan av arbetet får i huvudsak mer stöd än hittills. I lägre löneklasser kan dock slopandet av vuxenutbildningsstödets skyddsdel på 250 euro innebära att man får mindre stöd än hittills”, säger Pajula. 

I framtiden kommer varje euro att påverka det stöd som utbetalas. Stödbeloppet kan kontrolleras med miniräknaren som finns på Arbetsfondens webbplats.

Tidigare kunde stödmottagaren utöver stödet få andra inkomster upp till 250 euro utan att inkomsterna påverkade förmånsbeloppet. I framtiden kommer varje euro att påverka det stödet som utbetalas. Du kan kolla stödbeloppet med räknaren som finns på Sysselsättningsfondens webbplats.

Förmånen betalas ut av arbetslöshetsförsäkringsavgifter, den finansieras alltså av både arbetstagare och arbetsgivare.

Ändringar i vuxenutbildningsstöd för de som studerar vid sidan av arbetet  gäller från 1.8.2020

  • Efter första ansökan ansöks stöd retroaktivt månadsvis. 
  • Stödmånader förbrukas inte lika mycket som förr. Maximilängden är fortsättningsvis 15 månader, men förbrukningen av stödmånader är antingen 1,0 eller 0,5 beroende på hur mycket övrig inkomst man får under stödmånaden. 
  • De som studerar vid sidan av arbetet behöver avlägga färre studiepoäng jämfört med tidigare. För de stödmånader då inkomsten är mer än hälften av den normala lönen krävs 2 studiepoäng, för de övriga månaderna 4 studiepoäng. 

 

Nyheter