Kontakt må-fre

Vänligen notera att PAM:s och a-kassans telefontjänster är upptagna särskilt på morgnarna. Du hittar svar till många frågor på vår webbplats.

MEDLEMSKAPET, ANSLUTNING, ANSTÄLLNINGSFRÅGOR

030 100 640 kl. 10-14

A-KASSAN

020 690 211 kl. 10-14

Arbetslagstiftning - 19.04.2018 klo 14.13

Ann Selin från PAM: Regeringen har fel botemedel mot låg sysselsättning – de ökar ojämlikheten och är ineffektiva

Enligt Servicefacket PAM har Sipiläregeringen föreslagit farliga försämringar av anställningsskyddet. De förbättrar inte sysselsättningen och drabbar orättvist unga och anställda på små arbetsplatser. Att luckra upp anställningsskyddet är ett gammaldags sätt att försöka öka konkurrenskraften. Det ska inte glömmas att en visstidsanställning förpliktar – den kan inte uppsägas såsom en fast anställning.

”Regeringens planer på att försämra anställningsskyddet drabbar orättvist unga och anställda på små arbetsplatser. Detta är fel redan ur moralisk synvinkel. Det är verkligen gammalmodigt att inbilla sig att dessa åtgärder kommer att öka sysselsättningen”, noterar Ann Selin, ordförande för Servicefacket PAM.

Det förekommer en allmän villfarelse om att unga långtidsarbetslösas problem med att få arbete berodde på stela arbetslivsstrukturer. Enligt Ann beror det hur arbetssökande och lediga jobb finner varandra i mångt och mycket på tillgängliga arbetstillfällen och ställda kompetenskrav.

”Det är inte särskilt svårt att anställa eller säga upp människor i Finland jämfört med andra länder. Därmed baserar sig regeringens skäl för att ändra spelreglerna inte på verklighet utan känslor”, säger Ann.

Hon anser det vara ineffektivt att övervältra arbetsgivarrisken på de anställda om målet är att förbättra sysselsättningen. Ett modern företag klarar sig genom att satsa på sina anställda – lita på och uppskatta dem. Anställda nöjda och engagerade för sin arbetsgivare är en förutsättning för framgång i konkurrensen.

”De botemedel regeringen föreslår för att stöda företagsverksamhet och öka sysselsättningen är en chimär. Det enda säkra är att ett sämre anställningsskydd ökar uppsägningarna. Det enda säkra är att en lindrigare reglering av visstidsanställningar ökar snuttjobben”, slår Ann Selin fast.

Redan nu är det helt möjligt att säga upp en fast anställning också av andra än ekonomiska eller produktionsorsaker i Finland. I regel går det åter inte att säga upp en visstidsanställning mitt under avtalsperioden.

”Du bedrar dig själv om du tror att visstidsanställningar är mindre riskabla alternativ för arbetsgivare än fasta anställningar som gäller tills vidare”, utbrister Ann.

Ifjol ingicks över hälften av nya arbetsavtalen för viss tid. Unga och kvinnor tvingas ofta ofrivilligt ta emot snuttjobb. PAM handlägger årligen hundratals tvister som visar att anställda behandlas ofta illa.

”Blir det enklare att säga upp är det möjligt att till exempel mycket låga löner blir vanligare. Vågade du själv kräva en skälig lön om du löper risk att bli uppsagd”, frågar Ann.

I stället för att bestraffa unga och sänka uppsägningströskeln uppmuntrar hon regeringen att leta efter alternativ som sporrade företag att satsa på kvalitet och utveckling och att erbjuda människor ordentliga fasta anställningar.

”Regeringen kan välja att antingen bestraffa människor eller skapa möjligheter till exempel för individer att utvecklas. Investeringar i kompetens bildar grunden för ett fungerande samhälle. I centrum för politiken ska stå ökad export och bättre konkurrenskraft för tjänster. Sådana åtgärder påverkade långsiktigare sysselsättningen och motiverade löntagare mer än tricks som införs på svaga grunder”, avslutar Ann Selin.

 

Nyheter