Kontakt må-fre

Vänligen notera att PAM:s och a-kassans telefontjänster är upptagna särskilt på morgnarna. Du hittar svar till många frågor på vår webbplats.

MEDLEMSKAPET, ANSLUTNING, ANSTÄLLNINGSFRÅGOR

030 100 640 kl. 10-14

A-KASSAN

020 690 211 kl. 10-14

Arbetslöshetsskydd - 06.06.2018 klo 10.00

Ann Selin från PAM: Villkorsdumpning och svältlöner skadar hederliga företag

Ordföranden för Servicefacket PAM Ann Selin påpekar att ett omfattande kollektivavtalssystem stöder såväl företagens verksamhetsförutsättningar som de anställdas rättigheter. Regleringen stävjar osund konkurrens, ser till att företags framgång baserar sig på hederligt företagande och förhindrar en snedvridning av marknaden.

PAM-ordföranden Ann Selin slår fast att allmänbindande kollektivavtal ger företagare möjligheter att klara sig och realisera sina visioner enligt sina affärsplaner i sund konkurrens.

”Hederliga tillvägagångssätt och det fundament kollektivavtal skapar för minimivillkoren i arbetet ger förutsättningar för sund affärsverksamhet. Avsteg från dem innebär alltför ofta att företagets framgångar inte baserar sig på en bra affärsidé utan på exploatering av människor och instrument i välfärdssamhället”, noterar Ann.

”Sipiläregeringens vilja att göra det enklare att säga upp anställda skapar nya problem. Vi ska ha sunda spelregler oberoende av företagsstorlek”, säger hon.

Ann Selin poängterar att små företag med färre än 20 anställda spelar en viktig roll då samhället och sysselsättningen utvecklas och välfärden förbättras. Vi ska se till att alla företag har tillgång till likvärdiga tillvägagångssätt som behandlar anställda rättvist.

”Vi har upplevt att det uppstår oftare anställningsproblem på dessa mindre företag och särskilt dem som inte tillhör ett arbetsgivarförbund. Bland de tvister som kommit till PAM har det funnits klara exempel på svältlöner och fackföreningsfientlighet, till exempel att förtroendemannens ställning inte respekteras”, berättar Ann och fortsätter:

”Därför och ur synvinkeln för de personer som arbetar på dessa företag är det orimligt att landets regering skrotar bestämmelser som rör uppsägningsskyddet och tryggar anställdas ställning.”

PAM handlägger just nu hundratals tvister på oorganiserade företag. Varje år behandlar Servicefacket runt 1 500 meningsskiljaktigheter som gäller dess medlemmar och kontaktas cirka 50 000 gånger i frågor som rör problem i arbetslivet.

”Har vi inte ett system som garanterar att de anställda på grannföretaget också har det bra hur kan vi vara säkra på att den sunda konkurrens som är essentiell för marknadsekonomin förverkligas? Enligt mig är det sorgligt att de starkaste förespråkarna för en skrotning av allmänbindande avtal inte vill erkänna att det finns en risk för svart ekonomi”, beklagar Ann.

Hon anser att arbetslösheten inte minskas med lägre löner och sämre anställningsvillkor.

”Sipiläregeringens sysselsättningsmål är bra. Metoderna och åtgärderna för att uppnå det är däremot dåliga. Sysselsättningsgraden har stigit men samtidigt finns det fler snuttjobb än någonsin tidigare. Människor har allt fler utkomstproblem och sociala inkomstöverföringarna och ojämlikheten har ökat”, observerar Ann.

Servicefacket PAM intar servicearbetsplatser under två riksomfattande evenemangsdagar onsdagen den 6 och torsdagen den 7 juni 2018.

PAM:s ordförande Ann Selin är i Tammerfors onsdagen den 6 juni 2018. Under dagarna PAM i luften besöker Ann tillsammans med aktiva och personal på förbundet servicearbetsplatser för att berätta om kollektivavtalsresultaten i våras och anställningsvillkoren inom servicebranscher. Dessutom bjuder hon bland annat på sång ackompanjerad av en trubadur längs rutten Keskustori-Laukontori-Ratinan aukio från cirka kl. 11. Därefter är hon anträffbar i köpcentrumet Ratina fram till kl. 14.

 

Nyheter