Kontakt må-fre

Vänligen notera att PAM:s och a-kassans telefontjänster är upptagna särskilt på morgnarna. Du hittar svar till många frågor på vår webbplats.

MEDLEMSKAPET, ANSLUTNING, ANSTÄLLNINGSFRÅGOR

030 100 640 kl. 10-14

A-KASSAN

020 690 211 kl. 10-14

03.02.2014 klo 01.00

Ann Selin: Ökad pensionsintjäning för unga

Arbetsmarknadsorganisationerna ska snart inleda förhandlingar om pensionsreformen, och syftet är att avsluta dem till hösten.

Arbetsmarknadsorganisationerna ska snart inleda förhandlingar om pensionsreformen, och syftet är att avsluta dem till hösten. Ordförande för Servicefacket PAM Ann Selin anser att det är skäl att alvarligt överväga ett alternativ som ger arbetstagare under trettio år en högre intjäningsprocent för arbetspension.

- I början av arbetslivet är lönerna låga och ungdomar har ofta både deltidsjobb och många typen av korta och visstidsanställningar. Det fragmenterade och osäkra arbetslivet drabbar särskilt de unga och de behöver ett löfte om de kan intjäna en rättvis pension, konstaterar Selin.

Den fragmenterade arbetskarriären utmanar pensionsreformen som nu är föremål för förhandlingar. Rättvisan mellan generationer har ofta och i många sammanhang varit ett diskussionsämne.

- Vi, dagens beslutsfattare, ska känna vårt ansvar för att också ungdomar får en god pensionsskydd i sin tid, vedjar Selin.

Av alla löntagere inom PAM-branscherna är var fjerde under 25 år och 35 procent av dessa har en annan typ anställning än tillsvidare heltidsanställning. Av anställda inom andra branscher hör en av tio till denna åldersgrupp och andelen av heltidsanställda är klart högre.

uutisen-teksti: SYSTEM

Nyheter