Kontakt må-fre

Vänligen notera att PAM:s och a-kassans telefontjänster är upptagna särskilt på morgnarna. Du hittar svar till många frågor på vår webbplats.

MEDLEMSKAPET, ANSLUTNING, ANSTÄLLNINGSFRÅGOR

030 100 640 kl. 10-14

A-KASSAN

020 690 211 kl. 10-14

Kollektivavtalsförhandlingar - 01.10.2019 klo 18.05

Ännu inget förhandlingsresultat för frisörbranschen

Bild: GettyImages.

Servicefacket PAM och Servicebranschernas arbetsgivare Palta sammanträder senare för att utvärdera fortsättningen.

PAM och Palta konstaterade på tisdagen att parterna inte i nuvarande situation kan fortsätta förhandlingarna om frisörbranschens kollektivavtal. De avtalade om att träffas för att diskutera närmare de kommande veckorna. I detta skede kartläggs huruvida det finns förutsättningar för att förhandla vidare.

Branschkommittéen för frisörbranschen sammanträder i PAM på måndag och PAM:s styrelse träffas på onsda för att gå igenom situationen.

 

Nyheter