Kontakt må-fre

Vänligen notera att PAM:s och a-kassans telefontjänster är upptagna särskilt på morgnarna. Du hittar svar till många frågor på vår webbplats.

MEDLEMSKAPET, ANSLUTNING, ANSTÄLLNINGSFRÅGOR

Medlemstjänstens telefonlinjer är öppna på måndag, onsdag, fredag klockan 10.00 - 14.00.

030 100 640 kl. 10-14

A-KASSAN

020 690 211 kl. 10-14

Fritid - 09.08.2021 klo 11.08

Ansök om bidrag via Folkets kulturfond under augustimånad

Bild: Getty Images

Folkets kulturfond delar ut stipendier för kultur- och bildningsarbete samt för hobbyverksamhet som har en samhällelig inriktning. PAM:s fond är en del av Folkets kulturfond.

Syftet med Folkets kulturfond är att stödja samhällsinriktat kultur- och bildningsarbete, forskning, studier och upplysningsverksamhet genom bidrag och utmärkelser. Bidrag kan sökas på olika sätt för utbildnings-, kultur- och fritidsaktiviteter.

Temat för de bidrag som ska sökas år 2022 är att minska ojämlikhet och fragmentering för att stärka demokratin och säkerställa en bra vardag för alla. Ojämlikhet kan ta sig i uttryck t.ex. i regionala, digitala, ekonomiska eller sociala sammanhang.

Temat som står i fokus för bidragen utesluter dock inte andra ansökningar, så därför lönar det sig att söka oavsett”, anger Ulla Vuolanne, stiftelsens ombud.

"Du bör också vara nogrann med ansökningstiden, eftersom ansökningstiden inte är flexibel", säger hon.

När du som PAM-medlem ansöker om bidrag bör du välja FFC:s Kulturfond (SAK:n kulttuurirahasto) som mål för ansökan, i vilket fall PAM -medlemskap måste anges i samband med ansökan. FFC:s kulturfond är en specialfond inom Folkets kulturfond. Om bidrag inte beviljas i ansökan till FFC:s kulturfond överförs ansökningen direkt till föreningens egen fond för behandling.

Ansökan om bidrag 2022 pågår som bäst. Bidrag kan sökas på webbplatsen för Folkets kulturfond fram till 31 augusti 2021.

Meddelande om beviljade bidrag skickas till dem som har angett sina e -postadresser före utgången av januari 2022.

Har du frågor om ansökan? Registrera dig för info -evenemanget, som kommer att arrangeras på distans den 17 augusti kl. 17. Anmäl dig senast den 15 august via e-post: info@sivistysrahasto.fi.

Läs mer om stipendierna här (på finska).

 

Nyheter