Kontakt må-fre

Vänligen notera att PAM:s och a-kassans telefontjänster är upptagna särskilt på morgnarna. Du hittar svar till många frågor på vår webbplats.

MEDLEMSKAPET, ANSLUTNING, ANSTÄLLNINGSFRÅGOR

030 100 640 kl. 10-14

A-KASSAN

020 690 211 kl. 10-14

Arbetslöshetskassan - 22.06.2020 klo 14.40

Antalet ansökningar till arbetslöshetskassan minskade bara något

Bild: Gettyimages

Förra veckan fick arbetslöshetskassan något färre ansökningar än tidigare veckor. Ansökningsflödet har luckrats upp, men behandlingstiderna är fortfarande långa.

Under den senaste veckan mottog arbetslöshetskassan 1 298 första ansökningar. Med första ansökan avses då du söker inkomstrelaterad dagpenning för första gången eller efter en paus på över sex månader.

Under veckan behandlade a-kassan 1 893 första ansökningar. Behandlingstiden är för närvarande 48 arbetsdagar. Den långa behandlingstiden beror på att det fortfarande finns ett stort antal första ansökningar som ska behandlas och vilka tar betydligt mer tid än fortsatta ansökningar att behandla. Förra veckan fick a-kassans servicelinjer 6 085 samtal, varav 647 kunde besvaras. 

De som ansöker om dagpenning bör i första hand söka information på a-kassans webbplats och information om den egna ansökan fås via a-kassans onlinetjänst.

Varje vecka publicerar vi uppgifter om hur många ansökningar som inlämnats och handlagts veckan innan. Vi berättar också i vilken grad samtal från medlemmar besvarades och aktuella handläggningstiden. Vi samlar ihop uppgifterna på ett enda ställe där du kan enkelt följa med situationen. Läs mer här.

 

Nyheter