Kontakt må-fre

Vänligen notera att PAM:s och a-kassans telefontjänster är upptagna särskilt på morgnarna. Du hittar svar till många frågor på vår webbplats.

MEDLEMSKAPET, ANSLUTNING, ANSTÄLLNINGSFRÅGOR

030 100 640 kl. 10-14

A-KASSAN

020 690 211 kl. 10-14

Arbetslöshetskassan - 07.07.2020 klo 10.00

Antalet första ansökningar är oförändrat - ansökningar om inkomstrelaterat dagpenning behandlas intensivt

Bild: GettyImages.

Förra veckan fick arbetslöshetskassan 1 455 nya ansökningar om inkomstrelaterat dagpenning, mer än 1 574 behandlades. Det finns fortfarande ett stort antal ansökningar i arbetsköerna, vilket innebär att behandlingstiderna fortfarande är långa.

I månadsskiftet juni-juli fick a-kassan många ansökningar om tillämpad dagpenning. Detta är vanligt vid månadsskiftet och förorsakar alltid en liten ökning i handläggningsstatistiken.

Under den senaste veckan mottog a-kassan 1 455 första ansökningar. Det är 291 ansökningar mer än under den föregående veckan, men mindre än tidigare veckor i juni. Med första ansökan avses då du söker inkomstrelaterad dagpenning för första gången eller efter en paus på över sex månader.

Under veckan behandlade a-kassan 1 544 första ansökningar. I detta nu behandlas första ansökningar som anlänt 12.5, men situationen ändras dagligen.

Kassans servicelinjer emottog 1 020 samtal, varav 798 besvarades. Svarsprocenten var 78,24.

Varje vecka publicerar vi uppgifter om hur många ansökningar som inlämnats och handlagts veckan innan. Vi berättar också i vilken grad samtal från medlemmar besvarades och aktuella handläggningstiden. Följ med handläggningsläget här.

Har du frågor om hur du ansöker om dagpenning?

Om du ansöker  om dagpenning bör du i första hand söka efter information på arbetslöshetskassans webbplats och kontrollera läget för din egen ansökan via a-kassans onlinetjänst. Likaså hittar du aktuell information om handläggningen av ansökningar på arbetslöshetskassans hemsida.

 

Nyheter