Kontakt må-fre

Vänligen notera att PAM:s och a-kassans telefontjänster är upptagna särskilt på morgnarna. Du hittar svar till många frågor på vår webbplats.

MEDLEMSKAPET, ANSLUTNING, ANSTÄLLNINGSFRÅGOR

030 100 640 kl. 10-14

A-KASSAN

020 690 211 kl. 10-14

Arbetsgivare - 08.04.2021 klo 11.30

Arbetsgivaren ska föra en förteckning över arbetstagare som i arbetet exponerats för corona

Anmälan om exponeringar inom servicebranschen försvåras av det faktum att det är svårt att få information om att kunden har varit smittad med corona i efterhand. Bild: Gettyimages.

Det primära målet under coronapandemin är att ingen ska exponeras för coronasmitta på sitt jobb. Om detta ändå sker krävs det i arbetarskyddslagen att det förs en förteckning över alla exponeringar i arbetet.

Arbetsgivaren ska föra en förteckning över de arbetstagare som har exponerats för corona i arbetet. Eventuella exponeringar ska antecknas i en förteckning som finns på arbetsplatsen.

”Detta kan jämföras med ASA-registret dit de som exponerades för tobaksrök anmäldes”, säger PAM:s arbetsmiljöexpert Erika Kähärä. 

”Med stöd av 40 § i arbetarskyddslagen (738/2002) ska arbetsgivaren föra en förteckning över arbetstagare som i arbetet exponerats för biologiska agenser”

Enligt Kähärä måste det finnas tydliga bevis på att exponeringen har skett i arbetet för att kunna registreras i förteckningen.

”Att en person har exponerats för corona betyder nödvändigtvis inte att personen har insjuknat, men hen har haft en reell risk för smitta. Det krävs en säker vetskap om en kontakt med en smittad person, t.ex. en kund. Smittan bekräftas senare, eller kanske någon annan på arbetsplatsen insjuknar i corona”, preciserar Kähärä.  

Exponeringen bedöms alltid från fall till fall. Det räcker dock inte enbart med ett meddelande på Coronablinkern eftersom det inte visar var exponeringen skedde. 

Institutet för hälsa och välfärd definierar exponeringen enligt följande: personer som har vistats i ett slutet utrymme, ansikte mot ansikte eller på mindre än 2 meters avstånd i mer än 15 minuter inom 24 timmar. 

”Till exempel ska en medarbetare som varit på kaffe med sin kollega under arbetsdagen registreras i förteckningen, om det senare visar sig att kollegan hade corona”, tillägger Kähärä. 
 

”Det är svårt att få information av smittade kunder i efterhand och därmed om eventuell exponering för corona”, konstaterar PAM:s arbetsmiljöexpert Erika Kähärä.  Bild: Eeva Anundi

Anmälningsskyldighet inom alla branscher

Enligt Kähärä kan situationen inom servicebranschen försvåras av det faktum att det är svårt att få information om att kunden har varit smittad med corona i efterhand. 

Kähärä gissar att flertalet av anmälningarna om exponering inom servicebranschen härstammar från möten mellan arbetskamrater. 

”Det kan vara mycket att svårt att kartlägga exponeringar från möten med kunder, men inte är det omöjligt”, menar Kähärä.

Hon fortsätter:

”I en butik är kundkontakterna i regel kortvariga. I värsta fall kan en exponering leda till insjuknande och massexponering på en arbetsplats. Om detta sker, kommer sannolikt alla som jobbade i samma skift antecknas i förteckningen.”  

Kähärä lyfter upp också städbranschen i detta sammanhang.

I städningsarbete kan en arbetstagare vara tvungen att hantera kontaminerat material. Det ska föras en förteckning också över de arbetstagare som kommer i kontakt med biologiska risker eller som i arbetet exponerats för olika biologiska agenser, såsom bakterier, virus, jäst- och mögelsvampar eller parasiter. 

”Om en arbetstagare städar hemma hos en person och får veta senare att denna person hade corona, ska arbetstagaren registreras i förteckningen oberoende av om hen smittas eller ej. Exponeringen ska antecknas i förteckningen.”

 

Smittokedjan fastställs och registreras på arbetsplatsen

Förteckningen är ett personregister och därför hålls den inte synlig. Enligt Kähärä kan arbetarskyddsmyndigheten, företagshälsovården, läkaren, sjukvårdsdistriktet och smittskyddsläkaren be om att få se förteckningen. En enskild arbetstagare har dock rätt att se uppgifter om sig själv. Förteckningen förvaras i 10 år.

”En arbetstagare kan inte förneka att exponeringen antecknas i förteckningen”, tillägger Kähärä.  

Kähärä påminner om att man vid en arbetarskyddsinspektion kan be om att få se förteckningen. 

Arbetsgivaren ska kontrollera senast då en arbetstagare sjukanmäler sig med vilka hen har varit i kontakt i mer än 15 minuter under arbetsdagen. Informationen ska rapporteras vidare till arbetstagarna och antecknas i förteckningen. 

”Det här är en del av spårningsprocessen som gäller nu under pandemin”, säger Kähärä. 
 

Arbetarskyddsmyndigheterna har gett ut närmare anvisningar och ofta ställda frågor med svar som gäller förteckningen över exponerade. Informationen kan läsas på webbplatsen työsuojelu.fi.

 

Nyheter