Kontakt må-fre

Vänligen notera att PAM:s och a-kassans telefontjänster är upptagna särskilt på morgnarna. Du hittar svar till många frågor på vår webbplats.

MEDLEMSKAPET, ANSLUTNING, ANSTÄLLNINGSFRÅGOR

030 100 640 kl. 10-14

A-KASSAN

020 690 211 kl. 10-14

22.11.2017 klo 16.33

Arbetsgivarna går in för en feg lockout

Servicefacket PAM har förhandlat om kollektivavtalen för skidcenter- och programservicebranscherna med Turism- och Restaurangförbundet MaRa rf som dock avbröt förhandlingarna den 14 november och meddelade om en lockout idag. PAM:s ordförande Ann Selin förstår sig inte på detta.

Arbetsgivarnas meddelande om en lockout är exceptionell och visar att de inte vill avtala om löner och arbetsvillkor via förhandlingar.

– Jag anser MaRa agera mycket atypiskt för dem. Först avbryter de förhandlingarna och nu vill de överföra kontrollen över dem från sig själva till riksförlikningsmannen genom att meddela om en lockout i en situation där parterna knappt hade börjat förhandla om lönerna.

– Är det så här arbetsgivarna visar att de är ansvarsfulla förhandlare, frågar Ann.

Inom turism är ekonomiska läget för tillfället gott och vinterturismen ser ut att bli riktigt bra. Ann Selin befarar att med sin åtgärd äventyrar arbetsgivarna tillväxtförväntningarna. Enligt henne är lockouten en provokation.

– Det är ofattbart att arbetsgivarna vill äventyra tillväxten inom turism med en lockout. Lockouten förbättrar inte förhandlingsläget utan försvårar det ytterligare. Vi anser begränsningen av lockouten enbart till PAM-medlemmar bryta mot diskrimingeringslagen, ställer Ann fast.

– Jag hade hoppats att vi hade kunnat förhandla branschvist i en konstruktiv anda och utgått från behoven och ekonomiska läget inom branschen.

Vid behov reagerar PAM:s styrelse mycket snabbt på situationen.

 

Nyheter