Kontakt må-fre

Vänligen notera att PAM:s och a-kassans telefontjänster är upptagna särskilt på morgnarna. Du hittar svar till många frågor på vår webbplats.

MEDLEMSKAPET, ANSLUTNING, ANSTÄLLNINGSFRÅGOR

030 100 640 kl. 10-14

A-KASSAN

020 690 211 kl. 10-14

Arbetsvillkor - 15.10.2020 klo 17.34

Arbetsrådets beslut – matbuden är i arbetsförhållande

Bild: Getty Images

Matbuden är inte egenföretagare utan är anställda. Detta var arbetsrådets beslut i dag i ett utlåtande som Regionförvaltningsverket hade begärt.

Beslutet innebär att livsmedelsföretagen ska behandla sina mat- och cykelbud som anställda och därtill ansvarar för alla arbetsgivares skyldigheter. Annika Rönni-Sallinen, PAM:s ordförande, ser utlåtandet från arbetsrådet som betydande.

”Arbetsrådets lösning innebär att matbuden kan få samma rättigheter som andra anställda i framtiden. Arbetsgivaren måste då följa t.ex. arbetstidslagen och arbetssäkerhetsbestämmelser för buden, säger Rönni-Sällinen.

Uttalandet från arbetsrådet i dag är inte en slutlig dom, men Rönni-Sällinen är nöjd med beslutet. Enligt henne kunde mat- och cyckelbudens ställning äntligen förbättras.

”Arbetsrådets beslut visar riktningen för hur matbudens ställning ses i framtiden och hur t.ex. myndigheterna måste bemöta dem. Nu väntar jag på att företagen på fältet ska godkänna arbetsrådets beslut och etablera anställningsförhållanden med sina mat- och cykelbud, framhåller Rönni-Sällinen.

PAM har å sin sida bidragit till att se till att matbuden betraktas som anställda och har rättvisa arbetsförhållanden. De största företagen i branschen är Foodora och Wolt.

 

Nyheter