Kontakt må-fre

Vänligen notera att PAM:s och a-kassans telefontjänster är upptagna särskilt på morgnarna. Du hittar svar till många frågor på vår webbplats.

MEDLEMSKAPET, ANSLUTNING, ANSTÄLLNINGSFRÅGOR

030 100 640 kl. 10-14

A-KASSAN

020 690 211 kl. 10-14

Kollektivavtalsförhandlingar - 18.06.2020 klo 11.00

Arbetstidsförlängningen på 24 timmar slopas från det nya kollektivavtalet inom bevakningsbranschen

Bild: Lehtikuva/ Mesut Turan

Servicefacket PAM:s styrelse godkände ett nytt kollektivavtal för bevakningsbranschen där man bl a har avtalat om att arbetstidsförlängningen på 24 timmar i året utan kompensation i enlighet med det så kallade kiky-avtalet slopas fram till årets slut.

Det allmänt bindande kollektivavtalet inom bevakningsbranschen omfattar cirka 8 000 anställda. Under avtalsperioden kommer lönerna att höjas en gång. Tidpunkten för löneförhöjningen är 1.3.2021 då tabellöner och personliga löner höjs med 3,1 %.

I den nu ingångna avtalslösningen förkortas avtalstiden på 24 månader med en månad, vilket innebär att avtalsperioden utgår 31.3.2022. Därmed kommer väktarnas avtalsperiod att närma sig PAM:s övriga avtalsbranschers avtalsperioder och deras slutdatum.

”PAM lyckades med sitt huvudmål: att slopa de s.k. kiky-timmarna eller arbetstidsförlängningen på 24 timmar per år utan kompensation. Detta var en absolut förutsättning för anställda för att få ett nytt kollektivavtal till stånd”, säger PAM:s avtalsexpert Markku Saikkonen och fortsätter:

”Vi lyckades också förbättra ställningen för de anställda som jobbat inom branschen bara en kort tid och blir sjukskrivna på grund av en olycka i arbetet. Dessutom nådde vi förtydliganden i lönesystemets arbetsgruppering.”

Avtalsförhandlingarna inom bevakningsbranschen har pågått sedan slutet av april. Saikkonen beskriver förhandlingarna som svåra, men anser ändå att slutresultatet är hyfsat med tanke på tidpunkten.

”Det mest utmanande var att nå en överenskommelse om att förlängningen av arbetstiden enligt konkurrenskraftsavtalet ska slopas på ett rättvist sätt. Det hör till förhandlingarnas natur att både vi och arbetsgivarsidan har sina egna mål. Den nu uppnådda avtalslösningen är en kompromiss baserad på olika åsikter”, säger Saikkonen.

I avtalslösningen enade man också om att förbunden fortsätter arbetet i arbetsgruppen som tittar på beräkningen av semesterlön så att arbetsgruppens arbete slutförs senast den 30 september 2020.

Mer detaljerad information om kollektivavtalet och lönetabellerna uppdateras på PAM-wikisida under bokstaven K och Kollektivavtalet inom bevakningsbranschen.

 

Nyheter