Artikel - 18.10.2018 klo 16.00Samhället

Kollektivavtal gagnar också plattformsekonomin

Kollektivavtal gagnar också plattformsekonomin

Vi bad ekonom Fredrik Söderqvist på svenska Unionen att lista fem viktiga frågor kring digitaliseringen och framtida arbetslivet. Enligt Fredrik kan digitaliseringen förbättra livet men endast under vissa förutsättningar. Läs mer →

Artikel - 17.10.2018 klo 10.04Unga

Petra Tapper jobbar som städare: Mitt arbete är mobilt och växlande

Petra Tapper jobbar som städare: Mitt arbete är mobilt och växlande

Den nya PAM-medlemmen Petra Tapper anslöt sig till förbundet till följd av pappans råd. För städaren som är hemma från Järvenpää är utöver arbetet även hästarna viktiga – och att sko hästar. Läs mer →

Artikel - 16.10.2018 klo 14.30Deltidsarbete

Lär dig att förhandla till dig extra arbetstimmar – stöd och peppning inför att föra en diskussion genom utbildning

Lär dig att förhandla till dig extra arbetstimmar – stöd och peppning inför att föra en diskussion genom utbildning

Funderar du över om de extra arbetstimmar som delas ut på din arbetsplats kommer att tillfalla dig? Utbildningen om rätten till mertidsarbete ger deltidsanställda mer kunskaper och kompetens. Läs mer →

Artikel - 12.10.2018 klo 09.00Deltidsarbete

Clas Ohlson granskar antalet veckoarbetstimmar var sjätte månad

Clas Ohlson granskar antalet veckoarbetstimmar var sjätte månad

Laura Kemppainen har familj och har jobbat så många timmar i veckan som möjligt medan Julia Taipale har jobbat mindre på grund av sina studier. Hos Clas Ohlson går man igenom deltidsanställdas inarbetade timmar två gånger om året i enlighet med det nya kollektivavtalet för arbetstagare inom handeln. Läs mer →

Artikel - 10.10.2018 klo 08.30Utbildning

Kandidatutbildning ger vägkost för förbundsvalet

Kandidatutbildning ger vägkost för förbundsvalet

PAM:s andra kongress hålls i Helsingfors i juni 2019. Viktigaste etappen före den är förbundsvalet vars kandidatnominering och kandidatutbildning pågår just nu. Läs mer →

Artikel - 09.10.2018 klo 09.00Medlemskap

Aliina Reinilä blev PAM-medlem och sporrar nu andra att komma med

Aliina Reinilä blev PAM-medlem och sporrar nu andra att komma med

En ung medlems inspirerande exempel är ett lockmedel i medlemsrekryteringen. ”Fackförbundet erbjuder dem som träder in i arbetslivet trygghet och information”, försäkrar 18-åriga Aliina Reinilä. Läs mer →

Artikel - 04.10.2018 klo 17.35

Sverige vill tackla ungdomsarbetslösheten – i stället för piska erbjuds tjänster för unga Läs mer →

Artikel - 26.09.2018 klo 08.00

PAMs webbsida för valet till förbundskongressen har öppnats Läs mer →

Artikel - 25.09.2018 klo 15.02

Island främjar lika lön med strikt lag Läs mer →

Artikel - 22.09.2018 klo 17.00

Restamax inleder samarbetsförhandlingar som berör nästan tusen anställda Läs mer →