Artikel - 14.08.2018 klo 10.00Medlemskap

Ett medlemskap i fackförbundet är en trygghet i kopistens vardag

Ett medlemskap i fackförbundet är en trygghet i kopistens vardag

Iisakki Kaaretkoski från Rovaniemi anslöt sig till PAM på grund av att fackanslutna medlemmar får råd vid eventuella problemsituationer i arbetslivet samt trygghet om man råkar bli arbetslös. Läs mer →

Artikel - 30.07.2018 klo 13.55Arbetsvälmående

Risken för hot om våld bör utvärderas på förhand på arbetsplatserna i hotell- och restaurangbranschen

Risken för hot om våld bör utvärderas på förhand på arbetsplatserna i hotell- och restaurangbranschen

Enligt kollektivavtalet för turism-, restaurang- och fritidstjänstebranschen är arbetsgivaren skyldig att inkludera en utvärdering av risken för hot om våld i utvärderingen av säkerhetsrisker, påminner PAMs expert. Läs mer →

Artikel - 20.07.2018 klo 13.00Arbetsmarknaden

Mycket arbete inom servicebranscher – fina jobbutsikter för nyutexaminerade

Mycket arbete inom servicebranscher – fina jobbutsikter för nyutexaminerade

Detta år lönar det sig att utexamineras, förutspår PAM-ekonomen Olli Toivanen då han reflekterar över sysselsättningsutsikterna för servicebranscher. Läs mer →

Artikel - 19.07.2018 klo 14.00Fritid

Inhemsk turism ses allt oftare som ett värdeval

Inhemsk turism ses allt oftare som ett värdeval

Den här sommaren utlovas att bli en succéesommar för inhemsk turism. Läs mer →

Artikel - 11.07.2018 klo 10.00Medlemskap

Fackförbundet erbjuder pålitlig experthjälp

Fackförbundet erbjuder pålitlig experthjälp

Juho Sahramaa som sommarjobbar på Esbo Master Golf anslöt sig till PAM eftersom facket erbjuder trygghet om du råkar hamna illa ut i arbetslivet. Läs mer →

Artikel - 02.07.2018 klo 15.32Arbetslivet

Sekretessavtal får aldrig hindra att problem tas upp på arbetsplatser

Sekretessavtal får aldrig hindra att problem tas upp på arbetsplatser

Vilken är praxisen kring sekretessavtal på arbetsplatser? Kan arbetsgivare be anställda att underteckna sekretessavtal som innehåller hot om böter eller rättsliga åtgärder? Vilka regler finns det för att ingå sekretessavtal? Läs mer →

Artikel - 19.06.2018 klo 14.35

PAMs expert Mikko Laakkonen: PAM-medlemmar med invandrarbakgrund vill förbättra det finländska arbetslivet Läs mer →

Artikel - 19.06.2018 klo 09.25

Försäljaren Fia Hellsten: Var medveten om dina rättigheter i arbetslivet Läs mer →

Artikel - 13.06.2018 klo 09.15

Empati, exempel och blicken framåt – förmannen vid bensinstationen vill främja välmående via ledarskap Läs mer →

Artikel - 08.06.2018 klo 14.55

Familjeföretag erbjöd heltidsanställning – inom turismbranschen ofta svårt att bedöma personalbehovet Läs mer →