Artikel - 04.09.2017 klo 09.41

Nej till alkoläsk! – Den nya alkohollagen får både ris och ros av PAMs Katri Jakosuo

PAMs nya näringspolitiska expert Katri Jakosuo berättar att PAM varken representerar den ena eller den andra sidan i alkoholdebatten. Som helhet anser man att regeringens förslag till ny alkohollag är en balanserad helhet. Foto: Heli Sorjonen

PAMs nya näringspolitiska expert Katri Jakosuo berättar att PAM varken representerar den ena eller den andra sidan i alkoholdebatten. Som helhet anser man att regeringens förslag till ny alkohollag är en balanserad helhet. Foto: Heli Sorjonen

Reformen av alkohollagen delar folket. PAMs näringspolitiska expert Katri Jakosuo understryker att reformen inte får leda till sämre arbetsmiljö för butiksanställda. I stället för privata fester bör alkohol hellre konsumeras på krogar och restauranger.

Alkoholdebatten är polariserad. Å ena sidan har vi dem som vill begränsa all konsumtion av alkohol, å andra sidan dem som vill ha full valfrihet. Var står PAM på denna skala?

”Någonstans mittemellan. PAM anser att regeringens förslag bildar en balanserad helhet. Vi är ändå oroade över reformens inverkan på sysselsättning, trygghet och folkhälsa – i synnerhet ungas alkoholvanor.”

Vad är det bästa med lagändringen om den godkänns utan ändringar? Vad väcker mest oro?

”Det bästa är att regleringen inom restaurangbranschen ses över, kontrollfunktionerna blir bättre och det finns en strävan att styra alkoholkonsumtionen till restauranger. Ur sysselsättningsperspektiv vore det viktigt att en större del av alkoholen konsumeras på krogar och restauranger.

Det som oroar oss mest är regeringens förslag om att stark longdrink och alkoläsk ska få säljas i dagligvaruhandeln. I andra länder har försäljningen av alkoläsk bidragit till ungas ökade alkoholbruk. Vi kräver också att butiksanställdas säkerhet inte får försämras.”

PAM representerar anställda inom många sektorer med delvis motstridiga intressen i alkoholfrågan. Hur balanserar man det?

”PAM har samlat in synpunkter från sina medlemmar som representerar olika branscher. Att trygga sysselsättningen är det allra viktigaste för oss. Alkos butiker ger till exempel fler arbetstillfällen än stora matvarubutiker.”

De största förändringarna berör restaurangbranschen: enligt förslaget skulle öppettiderna liberaliseras och försäljningen av två portioner alkohol tillåtas. Blir restaurangarbetet allt mer krävande?

”Ja, definitivt. Trots det får de anställdas och kundernas säkerhet inte äventyras. Vi behöver utveckla både ordningsvaktsverksamheten och myndighetstillsynen. Med tanke på branschen är det viktigt att kunden får bra betjäning och känner sig trygg.”

Skriven av: Solja Virkkunen

Artikel publicerades på finska den 29 augusti 2017.

 

 

uutisen-teksti: Minna Räsänen

 

Senaste

Mest lästa