Artikel - 16.10.2017 klo 12.48

Servicebranscherna ska minska löneskillnader

Kimmo Nikula berättar att facket ställer för tillfället upp mål för förbundsrundan. De intensivaste förhandlingarna kommer att föras i början av nästa år. Fotografi: Susanna Kekkonen

Kimmo Nikula berättar att facket ställer för tillfället upp mål för förbundsrundan. De intensivaste förhandlingarna kommer att föras i början av nästa år. Fotografi: Susanna Kekkonen

Servicefacket PAM börjar förhandla om kollektivavtal med arbetsgivarförbunden. Enligt fackets avtalschef Kimmo Nikula måste löneskillnader minskas under denna runda.

Hurudana löner har PAM-medlemmar för tillfället, det vill säga från vilken situation går vi till kommande förbundsrundan?

”Inom privata servicebranscherna har löneutvecklingen inte varit lika bra som inom andra branscher i medeltal. Det har nog funnits löneskillnader redan i årtionden men vi har helt enkelt inte lyckats minska dem.”

Statistik stöder detta påstående. Enligt statistikcentralen har exempelvis arbetstagare inom processindustrin en medeltimlön på över 18 euro beräknad på basis av deras totallön, medan inom servicebranscherna får till exempel expediter, kockar och servitörer nöja sig med en timlön på runt 13–14 euro.

”Inom servicebranscherna sänker fragmentariska anställningar totallönen. Det förekommer nollavtal, arbetas på deltid och utnyttjas bemanningsföretag. Vår utmaning är att tjänster är arbetsintensiva och därmed är arbetsproduktiviteten inte heller på samma nivå som inom industrin.”

Vad vill facket uppnå i förhandlingarna?

”Vi finslipar för tillfället målen och styrelsen behandlar dem på sina möten i slutet av året. Eftersom vi har en förbundsrunda framför oss utgår skilda branscher från sina behov då de tar fram mål. Därmed kan målen i sig variera något mellan skilda branscher.

Turism- och restaurangbranscherna lider till exempel av arbetskraftsbrist. Där står deltidsanställda för närapå 40 procent och lönerna har kommit på efterkälken. Något måste göras för att man ska finna tillräckligt med intresserade arbetstagare.”

Arbetsgivarna lovar knappast servicebranscherna mer än exportbranscherna. Hur kan PAM se till att lönerna höjs?

”En metod är en reform av avlöningssystemen så att lönen baserar sig på kraven i arbetet och kompetensen och inte på en titel. Vi förhandlar också om detta inom handel samt hotell-, restaurang- och fritidstjänster. En annan är ett program för förtjänstutveckling som redan genomförts inom fastighetstjänster.

Jag anser det också vara viktigt att förtroendemän kan förhandla lokalt till exempel om bonusar som kunde betalas på basis av företagens lönsamhet.”

Vad har du arbetat med på PAM?

”I februari började jag som avtalschef på förbundskontoret. På facket har jag arbetat totalt i cirka 14 år – tidigare som ombudsman och regionchef. Ursprungligen var jag anställd och förtroendeman inom handel.”

Författare: Marja Ikkala

Artikel publicerades på finska den 12 october 2017. Artikeln uppdaterades 17.10.

 

 

 

 

Senaste

Mest lästa