Artikel - 11.12.2018 klo 13.11
Att orka i arbetet

Arbetslivsmindfulness för expediter och andra under stress

Bild: Gettyimages

Bild: Gettyimages

Julsånger ekar inne i huvudet och kön framför kassan verkar oändlig. Detta är en bekant situation för många expediter. En sakkunnig från arbetarskyddscentralen tipsar om hur du kan slappna av vid sidan av stressigt arbete.

Många avslappningstips är till för personer med sakkunniguppgifter. Knogar du på vid kassan i en kundrusning kan du inte gå till pausrummet för att pusta ut för en stund. Vi bad expert Päivi Rauramo på arbetarskyddscentralen ge tips om hur du kan slappna av då du är under hård stress.

”En arbetsbelastning lämplig för arbetstagaren främjar hälsan, arbetsförmågan och välbefinnandet”, noterar Päivi.

Arbetet går som smort då du har tillräckliga resurser och färdigheter i relation till kraven i arbetet. Finns det för mycket arbete eller är det för tungt, ensidigt eller svårt börjar du få symptom som försvårar arbetet och försämrar kvaliteten på fritiden.

”Det är viktigt är du kan återhämta dig redan under arbetsdagen så att du har tillräckligt med energi för det som är viktigt för dig på fritiden. Friska människor tål och till och med njuter av tillfälliga belastningstoppar. För tung och långvarig skadlig belastning kan orsaka sjukdomar.”

För att du ska orka arbeta är det enligt Päivi viktigt att planera arbetet så att arbetsuppgifterna växlar och du har en möjlighet att återhämta dig vid sidan av arbetet.

Enligt Päivi kan brådska och stress samt bristfällig och otillräcklig introduktion göra det svårare att återhämta sig från arbetet – dålig fysisk kondition likaså. En gemensam lunchstund eller kafferast med arbetskamrater tillför arbetsdagen energi och stimulans.

Du ska inte heller glömma att dricka vatten. Ytterligare påminner Päivi om att ingen ska spela superhjälte. Du ska lyssna på sin kropp och utvärdera hur arbetet går och hur belastande det är.

Päivi Rauramos 10 återhämtningstips:


1. Byt arbetsställning och arbetsuppgifter. Sitt, stå, rör på dig.
2. Snacka alltid med dina arbetskamrater då en lämplig möjlighet uppenbarar sig.
3. Hälsa på, le mot och uppmuntra dina arbetskamrater! Glädje smittar och det gör gott att le – för dig också.
4. Håll miniraster. De är ofta effektivare än långa raster.
5. Du kan också ta ut en ”minisemester”: slappna av och stanna upp vid sidan av arbetet då du får en möjlighet. Blunda och låt dina tankar vandra till ett angenämt minne eller ställe.
6. Försök inte göra mer än du orkar. Lyssna på din kropp och utvärdera hur arbetet går och du orkar.
7. Be om hjälp eller en inhoppare innan du får trötthetssymptom.
8. Vänd dig till din närmaste chef om arbetet ofta är för tungt och du inte hinner hålla raster.
9. Visste du att chefen är skyldig att följa med belastningen bland personalen, vid behov stöda och hjälpa samt se till introduktionen?
10. Kom också ihåg att äta bra och dricka tillräckligt med vatten.

 

 

 

 

Senaste