Artikel - 18.01.2019 klo 15.52
Förbundskongressen

Ett fackförbund för framtiden: Hur ska avtalssystemet förnyas?

Målprogrammet är ett redskap med vilket kongressen bestämmer riktningen för förbundet under de nästa fyra åren. Bild: Gettyimages

Målprogrammet är ett redskap med vilket kongressen bestämmer riktningen för förbundet under de nästa fyra åren. Bild: Gettyimages

Serien Ett fackförbund för framtiden fokuserar på frågor viktiga för framtiden för servicebranscherna som föreslagits bilda grunden för kommande målprogrammet för PAM. I andra delen av serien dryftas hur avtalssystemet ska förnyas så att det svarar på förändringarna i arbetslivet.

Minimivillkoren för anställningar baserar sig på arbetslagstiftning och det kollektivavtalssystem som kompletterar lagstiftningen. Runt 90 procent av löntagarna omfattas av ett kollektivavtal. Nuvarande kollektivavtalssystemet har lyckats minska lönegapet mellan män och kvinnor och förhindra osund konkurrens med löner och anställningsvillkor. Därmed har samma minimivillkor också kunnat garanteras anställda med sämre möjligheter att bevaka sina rättigheter.

Vad handlar det om?

Digitaliseringen och den globala konkurrens den medför påverkar allt starkare regleringen av anställningsvillkor och ändrar arbetsbetingelserna.

Läs här ett exempel på hur bud på matleveransföretag fallit mellan lönearbete och företagande och hur detta påverkat deras utkomst.

Nuvarande avtalssystemet utmanas dock av allt internationellare företagsverksamhet och polarisering. Å andra sidan stärks individualiteten bland människor. Därför ska avtal om anställningsvillkor för sin del skapa värde för de anställda.
I bästa fall kunde lokalt samarbete lösa bägge utmaningarna – beakta behoven på olika slags företag och samtidigt se till att personalen kan bättre delta i utvecklandet av sina anställningsvillkor som organiserade arbetsplatser där till exempel medlemsteam aktivt möjliggjorde avtal.

Digitaliseringen och den globala konkurrens den medför påverkar allt starkare regleringen av anställningsvillkor och ändrar arbetsbetingelserna. Flexibla sätt att utnyttja arbetskraft blir vanligare – antalet deltidsanställda har till exempel ökat under hela 2000-talet. Plattformsekonomin skapar helt nya anställningsformer som hotar att övervältra företagarrisken och ansvaret för arbetshälsan och lönebaserade socialskyddet på dem som utför arbetet.

I och med mångsidigare anställningsformer och arbetsbeskrivningar kan det inte alltid otvetydigt ställas fast till vilket kollektivavtal anställda hör eller huruvida arbetslagstiftning över huvud tillämpas på något arbete.

”Nuvarande regleringen erkänner i praktiken inte alls sätt att låta utföra arbete som faller mellan lönearbete och företagande. Till exempel då det arbetas via plattformer som förmedlar gig kan anställdas juridiska status vara oklar”, noterar experten på arbetstids- och lönesystem Sirpa Leppäkangas på PAM.

Dessutom kan behoven av att reglera villkoren för att låta utföra arbete skilja sig från traditionella avtalsmodeller eftersom intäkterna till exempel kan basera sig på resultat i stället för att det betalades lön efter den tid som går åt till arbetet.

Källa: Diskussionsunderlag om kommande målprogrammet för PAM 1/2019.

Vad tycker du?

Kollektivavtal kan till exempel garantera personer i en svag ställning minimianställningsvillkor, förhindra osund konkurrens med löner och andra anställningsvillkor samt ställa fast en minimilönenivå inom en bransch. Vad ska kollektivavtal framför allt åstadkomma? Hur ska det avtalas om anställningsvillkoren för nya anställningsformer såsom plattformsarbete i framtiden?

Delta i diskussionen om framtiden för förbundet! Diskussionsunderlaget om kommande målprogrammet för PAM behandlas på kandidatnomineringsmötena på fackavdelningarna den 17 januari–19 februari 2019.

Diskussionsunderlaget är ett utkast till målprogram och nu kan du bidra. Kolla i evenemangskalendern när din fackavdelning håller sitt möte för att nominera kandidater och delta i det. Dina åsikter, erfarenheter och tankar är viktiga för oss!

Kommande målprogrammet för PAM antas på kongressen i sommar (4–6 juni 2019).

 

 

 

 

Senaste

Mest lästa