Artikel - 24.01.2019 klo 11.15
Förbundskongressen

Framtidens fackförbund: Hur ser ett humant samhälle ut?

Målprogrammet är ett instrument, med vars hjälp förbundskongressen besluter om förbundets riktning för följande fyra år. Bild: Gettyimages

Målprogrammet är ett instrument, med vars hjälp förbundskongressen besluter om förbundets riktning för följande fyra år. Bild: Gettyimages

Serien Framtidens fackförbund behandlar frågor som rör servicebranschernas och PAM:s framtid, som har föreslagits som underlag för PAM:s kommande målprogram. I den femte delen av serien skapar vi visioner om hur ett samhälle som betjänar alla på ett jämlikt sätt skulle se ut.

Betydelsen av ett humant samhälle kommer att öka under de kommande åren i och med att osäkerhetsfaktorerna i arbetslivet blir mer mångskiftande. Som utkast till målprogrammet har man föreslagit en modell för ett humant samhälle som består av en utökning av samhällets skyddsnät, samhällsservice tillgänglig för alla och en utveckling av regleringen av arbetsmarknaden som PAM och PAM:s medlemmar har en aktiv roll i.

Vad är det fråga om?

För att kunna bygga upp ett humant samhälle behövs det en helhetsreform av grundtryggheten, de offentliga tjänsterna och regleringen av arbetsmarknaden.

I och med att servicebranscherna verkar dygnet runt svarar inte de offentliga tjänsterna på alla arbetstagares behov på samma sätt just nu. Här kan du läsa om exempel på hur vardagen ser ut för en restauranganställd som arbetar natt och för en ensamstående förälder, när boendekostnaderna tar en stor del av lönen och den nära kretsen hjälper till att ta hand om barnen.

Samhällets skyddsnät bör förnyas, så att det garanterar försörjningen även vid förändringar i livet, möjliggör sökandet efter nya möjligheter på ett centrerat sätt och är ödmjukt inför dem som behöver hjälp. För att utveckla skyddsnätet behöver förbundet ha en egen övergripande vision och aktivt delta i arbetet med att reformera socialskyddet och arbetsmarknaden. Förbundets samarbete med FFC, fackförbunden och övriga samarbetspartner är centralt för att påverka beslutsfattarna.

”Grundtryggheten, de offentliga tjänsterna och regleringen av arbetsmarknaden bör reformeras i sin helhet. Förutom genom politisk påverkan arbetar PAM även med det vid förhandlingsborden”, säger PAM:s nationalekonom Olli Toivanen.

Servicebranscherna verkar i ett dygnet-runt-samhälle i vilket de offentliga tjänsterna för närvarande inte tar tillräcklig hänsyn, exempelvis inom småbarnspedagogiken och äldreservicen. När man inte har tillgång till den omsorg som den offentliga sektorn erbjuder hamnar omsorgsarbetet i familjernas knä, vanligtvis hos kvinnorna.

Det som ger den största anledningen till att vara stolt i ett humant samhälle är hur det tar hand om sårbara grupper. Genom ungdoms- och kulturtjänster samt genom att främja fysisk aktivitet i olika åldrar skapar man gemenskap och förebygger marginalisering i alla åldrar. Genom att satsa på språkinlärning och andra tjänster för invandrare stärks integrationen i det finska samhället och arbetslivet.

Dessutom bör man föra en flexibel dialog om skyddsnätet och arbetet på 2000-talet. Man kan inte längre kategorisera människor enbart i arbetslösa, arbetstagare och företagare. Om man hamnar mellan dessa kategorier faller man alltför ofta igenom skyddsnätet eller hamnar åtminstone i en situation av osäkerhet när det gäller ens försörjning. Man måste definiera rättigheterna för dem som hamnar utanför de nuvarande hårt avgränsade kategorierna av arbetande och arbetslösa.

”Man ska som princip alltid få en tillräcklig lön som går att leva på samt rätt till arbetslöshetsskydd och pension. Syftet är inte att understödja dåliga arbetsförhållanden med förmåner utan att se till att ingen hamnar på bar backe”, påpekar Toivanen.

Människors grundtrygghet är för närvarande svag om de arbetar under otrygga arbetsförhållanden i form av nollavtal eller plattformsarbete. Regleringen av arbetslivet bör ge utrymme för tillräcklig flexibilitet i anställningsförhållandena för dem som vill det utan att det leder till utnyttjande inom olika anställningsförhållanden. Förbundets roll här är att skapa en övergripande plan för att öka tron på framtiden och hantera förändringar och deras effekter för medlemmarna.

Den större mångfalden bland PAM:s medlemmar måste tas i beaktande i medlemsvärvningen och -tjänsterna och man bör se till att inga medlemmar hamnar utanför samhällets skyddsnät. PAM:s tjänster bör främja medlemmarnas delaktighet i arbetslivet samt erbjuda stöd och trygghet i olika skeden i livet.

Källa: Diskussionsunderlag för PAM:s kommande målprogram 1/2019. 

Vad tycker du?

Hur ser ett humant samhälle ut på 2020-talet? Vilka principer och tjänster ingår i ett sådant samhälle och vad är PAM:s roll i uppbyggnaden av dem?

Delta i diskussionen om framtiden för förbundet! Diskussionsunderlaget om kommande målprogrammet för PAM behandlas på kandidatnomineringsmötena på fackavdelningarna den 17 januari–19 februari 2019.

Diskussionsunderlaget är ett utkast till målprogram och nu kan du bidra. Kolla i evenemangskalendern när din fackavdelning håller sitt möte för att nominera kandidater och delta i det. Dina åsikter, erfarenheter och tankar är viktiga för oss!

Kommande målprogrammet för PAM antas på kongressen i sommar (4–6 juni 2019).

 

 

 

 

Senaste