Artikel - 16.10.2018 klo 14.30
Deltidsarbete

Lär dig att förhandla till dig extra arbetstimmar – stöd och peppning inför att föra en diskussion genom utbildning

Ismo Karstinen säger att det påverkar deltidsanställdas inkomst att rätten till mertidsarbete iakttas. Bild: Marja Seppälä

Ismo Karstinen säger att det påverkar deltidsanställdas inkomst att rätten till mertidsarbete iakttas. Bild: Marja Seppälä

Funderar du över om de extra arbetstimmar som delas ut på din arbetsplats kommer att tillfalla dig? Utbildningen om rätten till mertidsarbete ger deltidsanställda mer kunskaper och kompetens.

Varför ger arbetsgivaren inte mig några extra arbetstimmar? Det är en fråga som kommer upp varje gång på PAMs regionala utbildningar om rätt till mertidsarbete, så även den här hösten. Man kan påverka arbetsplatsens fördelning av extra arbetstimmar på ett jämlikt sätt genom att exempelvis granska antalet arbetade timmar och förhandla med arbetsgivaren. Det får man verktyg till på PAMs utbildning Vill du ha extra arbetstimmar (Kotka 30.10 eller Forssa 17.11) – kom och hör mer om rätten till mertidsarbete.

Ismo Karstinen är ombudsman från regionen Tavastland-Sydöstra Finland och ansvarar för planeringen och genomförandet av utbildningarna, och ämnet ligger honom nära om hjärtat. Han har hållit i utbildningar om mertidsarbete sedan 90-talet, först som huvudförtroendeman för andelshandeln och därefter på PAM när han fick anställning på fackförbundet för åtta år sedan.

Karstinen välkomnar alla som har nytta av utbildningen att delta, oberoende av bransch. Målet med utbildningen är att erbjuda medlemmarna aktuell information och verktyg för att förhandla med den egna arbetsgivaren om fördelningen av extra arbetstimmar. Deltagarna behöver alltså inte vara exempelvis förtroendemän, utan på utbildningen går man med hjälp av konkreta exempel igenom hur mertidsarbete utformas och vilket mertidsarbete vilken deltidsanställd som helst kan ha rätt till.

Även om frågor om extra arbetstimmar och deras fördelning alltid är aktuella kommer de särskilt ofta upp på våren och innan jul, när extra arbetskraft rekryteras till företagen.

”Det finns många fall då en arbetstagare arbetar exempelvis 25 timmar i veckan och en vikarie erbjuds exempelvis 35 timmar. Då är det något som är konstigt”, funderar Karstinen.

Han hoppas också att de som deltagit i utbildningen vågar inleda en diskussion med arbetsgivaren och hålla den uppe på lång sikt.
”Den här typen av förhandlingar är aldrig lätta för arbetstagaren. Man bör dock inte ge upp, även om man inte får några extra arbetstimmar direkt. Jag är starkt för att man enträget upprätthåller förhandlingarna när det kommer nya arbetstagare till arbetsplatserna.”

 

 

 

 

Senaste

Mest lästa