Artikel - 26.09.2018 klo 08.00
Medlemskap

PAMs webbsida för valet till förbundskongressen har öppnats

Vid följande förbundskongress väljs nya beslutsfattare till PAM. De nya beslutsfattarna gör upp de linjedragningar som styr förbundets verksamhet under följande fyraårsperiod.

PAMs förbundsval förrättas den 25 mars–8 april 2019. I valet väljs cirka 400 representanter till förbundskongressen, som i sin tur väljer medlemmarna i PAMs fullmäktige och styrelsen samt en ny ordförande på förbundskongressen i Helsingfors den 4–6 juni 2019. På kongressen sammanställs även ett målsättningsprogram för den kommande fyraårsperioden. PAMs nuvarande ordförande Ann Selin lämnar sitt ordförandeuppdrag nästa sommar.

Inför förbundsvalet kan du bekanta dig med en webbplats för valet, där du hittar aktuell information om hur valet framskrider, tidtabeller, kandidatnominering samt valresultatet.

Ställ upp som kandidat i PAMs förbundsval

Det kommande förbundsvalet erbjuder alla PAM-medlemmar en möjlighet att påverka PAMs och servicebranschernas framtid. Vi motser en genomgripande skara kandidater, som representerar PAMs olika branscher, åldersgrupper och geografiska områden.

Vilken personmedlem som helst som hör till en fackavdelning inom PAM, kan anmäla sig som kandidat om denna har betalt sin medlemsavgift fram till utgången av det gångna kalenderåret före valet eller om denna är befriad från medlemsavgiften. En person är inte valbar ifall att hen övergått på ålderspension eller om hen är på arbetsoförmögenhetspension på heltid, ifall hen är studerandemedlem eller förbundsanställd eller funktionär avlönad av fackavdelningen.

Förhandsanmälan för kandidater inleds 1.10.2018. 

Bekanta dig med förbundsvalsidorna och ställ upp som kandidat!

 

 

 

 

Senaste

Mest lästa