Artikel - 12.04.2019 klo 14.50
Samhället

"Passivitet leder sällan någonvart."

Med sin röst vill Nick Myllymäki särskilt påverka frågor som rör unga. Foto: Susanna Kekkonen

Med sin röst vill Nick Myllymäki särskilt påverka frågor som rör unga. Foto: Susanna Kekkonen

Nick Myllymäki har röstat i nästan alla val han kunnat. Han vill utnyttja den rösträtt som getts honom och hoppas på fler unga beslutsfattare.

”Fyra månader. Så länge kunde jag pröva på att arbeta här och fundera på om jag kunde göra något bättre.” Så tänkte Esbobon Nick Myllymäki då han började arbeta på K-Market i Hagnäs i Helsingfors.

Han har dock trivts så bra att experimentet på fyra månader har plötsligt blivit åtta år. Under dessa år har det skett många omvälvningar inom handel – den största kanske då riksdagen beslutade om fria öppettider för affärer år 2016.

”Första gången arbetade jag i en affär på andra klassen i gymnasiet och senare arbetade jag inom handel via ett bemanningsföretag. Då passade det mig att arbetstimmarna fördelades ojämnt på bemanningsföretaget eftersom jag bodde hemma. Dessutom klarade jag mig fast jag inte hade arbete varje vecka”, minns PAM-medlemmen Nick.

Den numera 29-årige mannens väg förde till militären efter gymnasiet och därifrån vidare till en kort sejour på S-Market i Grankulla. Efter en stund som arbetslös fick han ett arbetserbjudande i Hagnäs och där är han fortfarande.

Nicks liv skiljer sig från många jämnårigas på så sätt att han normalt arbetar på veckoslut och kvällar. Det var nära ögat att han inte hade fått ledigt för en väns trettioårsfest. Lyckligtvis berättade vännen om festen i så pass god tid att Nick hann ännu påverka arbetsskiftsförteckningen.

”Inom handel finns det inte längre absoluta tider då allt är stängt”, säger han. ”Jag arbetar i en liten affär där det är svårare att byta skift än i större eftersom kanske bara ett par anställda klarar av vissa uppgifter.”

Nick skiljer sig från sina jämnåriga också då det handlar om valdeltagande. Han har röstat i nästan alla val han kunnat. I till exempel församlingsvalet röstade endast runt 19,8 procent av de röstberättigade – Nick var ändå en av dem.

”Jag har getts rösträtt och vill utnyttja den alltid då det är möjligt”, säger han. Nick anser deltagande i val vara ett bra sätt att påverka.

"Passivitet leder sällan någonvart.”

Enligt Nick var hans barndomshem inte särskilt politiskt men det pratades nog om hur viktigt det är att rösta och familjen gick också och röstade.

I kongressvalet på PAM tänker Nick rösta på en ung förman inom handel. Han vill för sin del se till att allt fler unga inväljs i såväl riksdagen som kongressen.
”Av PAM-medlemmarna är 35 procent under 31 år men bland kongressdelegaterna är de underrepresenterade.”

Av de delegater som valdes i förra kongressvalet år 2015 var 11 procent under 31 år. Genomsnittsåldern i nuvarande riksdagen är 51 år.

Nick anslöt sig till PAM för ett halvt år sedan sporrad av en vän. På en SUP-kurs för unga PAM-medlemmar fanns ett par lediga platser och experimentsugna

Nick anmälde sig. Sitt plask i PAM beskriver han som att direkt hoppa i den djupa änden av bassängen. SUP-kursen ledde till medlemskap och han gick med i verksamhetsgruppen för unga i Helsingfors-Nyland.

”Jag vet inte varför jag inte anslöt mig till PAM redan tidigare. Jag hade helt enkelt inte bekantat mig närmare med dess verksamhet.”

Artikeln har publicerats första gången 18.2.2019.

 

 

 

 

Senaste

Mest lästa