Artikel - 17.01.2019 klo 15.15
Utbildning

Vill du bli ambassadör för rejält arbete eller åka på studieresa till Indonesien?

Inom ramen för ambassadörsutbildningen bekantar du dig med SASKs arbete på olika håll i världen, träffar gästföreläsare från Filippinerna och tillsammans med de andra deltagarna dryftar du om påverkningssätt. Bild: SASK/ Annika Rauhala

Inom ramen för ambassadörsutbildningen bekantar du dig med SASKs arbete på olika håll i världen, träffar gästföreläsare från Filippinerna och tillsammans med de andra deltagarna dryftar du om påverkningssätt. Bild: SASK/ Annika Rauhala

Om du är intresserad av internationellt påverkningsarbete eller vill se hurudant praktiskt arbete SASK gör ute i världen, kom med!

Fackliga Solidaritetscentralen i Finland SASK utbildar nya ambassadörer för rejält arbete åter igen i mars och studieresan till Indonesien sker i november. Ambassadörsutbildningen och studieresan lämpar sig för dig om du känner en kallelse för att introduceras i de mänskliga rättigheterna i arbetslivet och internationellt solidaritetsarbete. 

I vårens ambassadörsutbildning utlovas ett infopaket om SASKs arbete ute i världen och dess verksmhetsprinciper i Finland. Som föreläsare till utbildningen anländer SASKs områdeskoordinator i Sydöstaseien Orlando ”Marlon” Quesada från Filippinerna. Quesada, som är hemma från Manila, kommer för att berätta om SASKs arbete i Sydöstasien. Vi utlovar bland annat livliga exempel på hur det är att försvara arbetstagarnas rättigheter i ett land där till och med fackavdelningsaktiva mördas under manteln av kriget mot droger.

I veckoslutet ingår även workshops, där deltagarna bekantar sig med kampanjer i vilka SASK är med och idéer om nya delas. 

Målet är att efter utbildningen kan ambassadörerna för rejält arbete tala om globala ärenden, påverka dem samt verka som språkrör för SASK i olika nätverk.

SASK betalar deltagarnas logi, uppehälle och program. För långdistansresenärer ersätter SASK resekostnaderna enligt det billigaste allmänna transportmedlet. Alla medlemmar som tillhör finländska fackförbund och -organisationer kan söka till ambassadörsutbildningen och studieresan.

Veckoslutet för ambassadörsutbildningen ordnas 16–17 mars i Helsingfors och på Nordsjö Hotell Rantapuisto. Ansök genom att fylla i den här blanketten senast 8 februari. Sökandena informeras om valet senast 25.2.

Tilläggsinformation hittar du på finska på SASKs webbplats.

Studieresan som ordnas i november 2019 går ut på att bli bekant med männsikors vardag och arbetsförhållanden i Indonesien. Bild: SASK

Studieresan är en ögonöppnande upplevelse

Under SASKs studieresa blir du bekant med det lokala arbetslivet och det arbete som lokala fackförbund utför. I resan ingår arbetsplatsbesök samt diskussioner med lokala fackföreningsaktiva, arbetsgivare och arbetstagare. SASK har organiserat talko- och studieresor sedan 1990-talet till olika delar av världen.

I november står Indonesien i turen. Resan tar ungefär två veckor, exakta datum blir klara senare i vår. SASK ansvarar för researrangemangen och reseinnehållet. Vänligen notera att resan är till självkostnadspris.

En förutsättning för att delta i studieresan är att du har avlagt ambassadörsutbildningen. Så om du är intresserad av att resa med och inte har gått ambassadörsutbildningen, ansök om gå den nu på våren eller senare i höst 28-29 september.

Studieresan till Indonesien startar i november 2019. Ansökan utgår 3 februari. Ansökningsblanketten hittar du här.

 

 

 

 

 

Senaste

Mest lästa