Artikel - 13.08.2019 klo 12.45
Förtroendeman

Arttu Korhonen uppmuntrar nya kandidater att ställa upp i förtroendemannavalet i höst

"Du kan påverka arbetslivet även via andra förtroendeuppdrag. Till exempel fackavdelningsverksamhet erbjuder mångahanda möjligheter till detta och vem som helst kan gå med", säger Arttu Korhonen. Bild: Paula Myöhänen

Förtroendemän spelar en viktig roll i att förbättra arbetslivskunskaper och arbetslivsfärdigheter, säger Arttu Korhonen, regional förtroendeman för Östra Finland på Avarn Security. Vi bad honom nämna fem viktiga aspekter kring förtroendemannauppdraget.

Nyckelroll. Jag upplever mig ha en central roll bland personalen. Anställda saknar ofta mod att ta upp ens vanliga frågor med arbetsgivaren – ännu mindre missförhållanden. Jag har försökt utveckla växelverkan mellan arbetsgivaren och de anställda. Det viktigaste i mitt uppdrag är tillit som du förtjänar genom att ta hand om frågor du ställs inför så bra som möjligt.

Orättvisa. Innan jag kom in på bevakningsbranschen arbetade jag med olika serviceuppgifter i cirka 15 år. Jag var till exempel kock, servitör, expedit och vildmarksguide. Jag blev van med att du måste alltid noga kontrollera att arbetstimmarna och lönen är de rätta. Jag beslöt att söka mig till förtroendeman på grund av den orättvisa jag upplevt i arbetslivet och en vilja att förbygga orättvisa i framtiden.

Arbetslivfärdigheter. När jag deltar i introduktionen av nya anställda som förtroendeman försöker jag så mycket som möjligt förbättra deras kunskaper om arbetslivet och kollektivavtalet. Jag har lagt märke till att en väktarutbildning nog ger dig lagkunskaper och fakta om bevakning men nyutexaminerade har ofta bristfälliga arbetslivskunskaper och arbetslivsfärdigheter. De vet till exempel inte alltid vilken lön de ska få.

Förtroendemannaval. Många företag inser redan betydelsen av förtroendemän som därför allt oftare involveras i att förbättra och utveckla anställningsvillkor och arbetsförhållanden. Jag sporrar nya kandidater att modigt ställa upp i förtroendemannavalet i höst. Ingen är totalt beredd på allt i början av uppdraget utan du lär dig hela tiden – du växer och utvecklas kontinuerligt. Inte byggdes ju Rom heller på en dag.

Fiske. Du ska se till att du orkar och mår bra eftersom uppdraget är krävande. Själv finner jag en motvikt till arbetet i fiske, vardagsmotion och den tid jag får vara med barn i förskole- och skolålder. Då jag fiskar glömmer jag alla arbetsfrågor och kan njuta av att bara vara.

Vem?

  • Arttu Korhonen är regional förtroendeman för Östra Finland på Avarn Security.
  • Dessutom är han ordförande för säkerhetsbranschens fackförbund Turva och ordförande för väktaravdelning 653 i Sydöstra Finland.
  • Arttu har aktivt deltagit i fackförbundsverksamhet sedan 1997 och haft mångsidiga förtroendeuppdrag – han har bland annat varit ungdoms-, solidaritets- och studieansvarig på sin fackavdelning.
  • Han uppmuntrar PAM-medlemmar inom säkerhetsbranschen att påverka arbetslivet också via fackavdelningsverksamhet.

 

 

 

 

Senaste

Mest lästa