Kontakt må-fre

Vänligen notera att PAM:s och a-kassans telefontjänster är upptagna särskilt på morgnarna. Du hittar svar till många frågor på vår webbplats.

MEDLEMSKAPET, ANSLUTNING, ANSTÄLLNINGSFRÅGOR

030 100 640 kl. 10-14

A-KASSAN

020 690 211 kl. 10-14

Kollektivavtalsförhandlingar - 14.10.2021 klo 16.00

Bättre löner och ork i arbetet är prioriterade frågor i kollektivavtalsförhandlingarna

Ismo Kokko (t.v.), Annika Rönni-Sällinen, Minna Räsänen och Heidi Lehikoinen diskuterar avtalsförhandlingarna med förtroendevalda på webbinarium på onsdag.

PAM:s styrelse inledde i sitt möte på tisdag diskussionen om teman till de kommande kollektivavtalsförhandlingarna. Högre inkomster, pauser i arbetet och bättre möjligheter att kombinera arbete och resten av livet är prioriterade frågor för PAM i förhandlingarna med arbetsgivarorganisationerna om nya anställningsvillkor för arbetstagarna.

Under det kommande halvåret kommer minimivillkoren för i praktiken alla anställda inom de privata servicebranscherna att förhandlas om.

PAM ordnade på onsdag ett webbinarium för förtroendevalda om de kommande kollektivavtalsförhandlingarna. Ordförande Annika Rönni-Sällinen påminde om att det handlar om essensen i PAM:s verksamhet. Förbundet finns till för att förbättra sina medlemmars arbetsförhållanden. Det sker genom att förhandla kollektivavtal och se till att de efterföljs.

Arbetskraftsbrist plågar servicebranscherna

En stor del av kommentarerna från förtroendemännen gällde löneförhöjningar.

PAM har inte ännu beslutat hur stor löneförhöjning man eftersträvar, men avtalschef Ismo Kokko menar att förhöjningarna måste vara rejäla. Det ekonomiska läget som helhet ser bra ut, även om det också finns problem. Dessutom är det mycket tal om arbetskraftsbristen.

En förtroendeman som deltog i webbinariet berättade ändå att ”om man ens talar om en löneförhöjning, så får man svaret att alla arbetstagare kan ersättas”.

Med den attityden tacklar man inte arbetskraftsbristen som drabbar såväl kunderna, företagen som arbetstagarna, konstaterade Rönni-Sällinen.

”Vi söker förbättringar i alla fall i lönerna, orken och arbetshälsan. I olika kollektivavtal kan de främjas på olika sätt”, säger Rönni-Sällinen.

Under de kommande månaderna klargörs de branschvisa målsättningarna och samlas medlemmarnas synpunkter på förändringsbehoven.

”Det är bra att minnas, att alla anställningsvillkor förhandlas om varje gång. De skapas, bevaras eller utvecklas inte av sig själva. Alla arbetstagare och deras engagemang behövs”, säger Rönni-Sällinen.

 

Nyheter