Kontakt må-fre

Vänligen notera att PAM:s och a-kassans telefontjänster är upptagna särskilt på morgnarna. Du hittar svar till många frågor på vår webbplats.

MEDLEMSKAPET, ANSLUTNING, ANSTÄLLNINGSFRÅGOR

030 100 640 kl. 10-14

A-KASSAN

020 690 211 kl. 10-14

Politik - 20.03.2020 klo 16.21

Bättre utkomstskydd för arbetslösa, enklare att permittera

Bland annat kortare arbetsvillkor och möjlighet att permittera visstidsanställda ingår i regeringens åtgärdspaket för att trygga människors försörjning och företags likviditet i den situation som coronaviruset förorsakat.

 

Idag har regeringen beslutat om en bred uppsättning åtgärder för att bidra till att såväl människor som företag klarar sig genom den situation som coronavirusepidemin förorsakat. Innan åtgärderna träder i kraft behandlas de av riksdagen. 

Planerade ändringar i utkomstskyddet för arbetslösa ska hjälpa dem som drabbats av en permitteringsvåg av aldrig skådat slag eller uppsägning. Självrisktiden för utkomstskyddet slopas i samband med både permittering och uppsägning. Allt fler kan få inkomstrelaterad dagpenning då arbetsvillkoret för utkomstskyddet halveras tillfälligt. Nya arbetsvillkoret är 13 veckor i anställningar som inletts 1 januari 2020 eller därefter. Under permitteringar löper inte heller maximitiden för utkomstskyddet.

Enligt arbetsavtalslagen ska arbetsgivaren nu meddela om permittering senast 5 dagar innan den börjar medan tiden normalt är 14 dagar. Kortaste förhandlingstiden enligt samarbetslagen förkortas åter från nuvarande 14 dagar eller 6 veckor till 5 dagar i samband med permittering. Arbetsgivare kan vanligtvis inte permittera visstidsanställda. Nu blir detta möjligt för viss tid.
PAM har avtalat om liknande ändringar för viss tid i kollektivavtalsbestämmelser om permitteringar och samarbetsförhandlingar. Dessa ändringar trädde i kraft omedelbart.

Den situation som coronaviruset förorsakat förväntas drabba särskilt hårt också ensamföretagare och frilansare. Oberoende av företagsform får företagare därför nu rätt till arbetslöshetsdagpenning.

Staten förbereder sig ytterligare att stöda a-kassor med 20 miljoner euro under 2020.

Regeringen bereder nu åtgärderna ovan. Därefter sänds de till riksdagen för behandling. Ändringarna är för viss tid – det har beslutats att de ska gälla i tre månader. Arbetslagstiftningsändringarna rör alla företag och organisationer.

Flesta åtgärder har föreslagits av centralorganisationerna på arbetsmarknaden. PAM och andra fackförbund har dessutom avtalat med arbetsgivarförbund om kollektivavtalsändringar för viss tid. De rör till exempel förfarandet vid sjukfrånvaro och möjligheten att ändra arbetsskiftsförteckningar. Alla ändringar i PAM-kollektivavtal finns här.

 

Nyheter