Kontakt må-fre

Vänligen notera att PAM:s och a-kassans telefontjänster är upptagna särskilt på morgnarna. Du hittar svar till många frågor på vår webbplats.

MEDLEMSKAPET, ANSLUTNING, ANSTÄLLNINGSFRÅGOR

030 100 640 kl. 10-14

A-KASSAN

020 690 211 kl. 10-14

Arbetslivet - 17.09.2020 klo 14.30

Brobyggare mellan facket och arbetsplatsen

För Magnus Forsberg har det varit lätt att fungera som kontaktperson, eftersom han tidigare fungerat som vicehuvudförtroendeman. Bild: Liisa Takala

De senaste tre åren har Magnus Forsberg varit en kontaktlänk mellan PAM och sin arbetsplats. Som kontaktperson medverkar han till att arbetstagarna känner till facket och får nyttig information.

Magnus Forsberg är lagerarbetare på Dahl Finland Ab, grossisthandelsjätten med verksamhet på ett trettiotal platser runtomkring i Finland. Till sin nuvarande arbetsgivare kom han efter en lång karriär inom tryckeribranschen. Branschbytet, som innebar en omskolning i logistik, visade sig vara ett bra drag och i dag har han cirka 10 år på lagret i Vanda i mätaren.

De senaste tre åren har Forsberg varit kontaktperson mellan Servicefcket PAM och sin arbetsplats. Uppdraget upplever han som meningsfullt.

”Det är ett sätt att medverka till att arbetstagarna känner till facket och har tillgång till material och information”, säger han. 
Som kontaktperson söker han nu och då material av olika slag från Helsingfors-Nylands regionkontor. 

Henna-Kaisa Turpeinen är en av dem jag har kontakt med på regionkontoret i Hagnäs. Det är bra att det är samma personer för de känner till företaget och då behöver du inte alltid börja om från noll. Vi håller varandra á jour med vad som hörs till företaget och vice versa”, berättar Magnus.

”För mig har det varit lätt att komma in i kontaktpersonens roll eftersom jag tidigare fungerade som vicehuvudförtroendeman på lagret. En fördel är också att jag redan jobbat så pass länge här och att jag känner anställda och företaget”. 
 

Är du intresserad att verka som kontaktperson?

Låter uppdraget intressant? Du kan anmäla dig som kontaktperson på vår elektroniska blankett.

Förtroendemannens högra hand

Magnus jobbar kvällsskift från halv två till halv tio och har således kontakt med lageranställda som kommer både till kvälls- och nattskiftet. 

”Det gör att jag enkelt kan förmedla information och material till dem jag träffar”, säger han. 
Som kontaktperson bistår han förtroendemannen.

”Jag vidarebefordrar frågor och önskemål från anställda till förtroendemannen och kan vid behov delge information som förtroendemannen gett mig på kvällsturerna. De som jobbar natt träffar inte dem som arbetar dagtid. Det är lätt hänt att budskap lätt faller i glömska om de inte går vidare snabbt”.

I praktiken kan uppdraget som kontaktperson handla om att förmedla åt förtroendemannen att en person har ärende. 

”Samarbetet och informationsutbytet med Laura Juvonen som är vår huvudförtroendeman fungerar bra. I och med att jag har förmiddagar ledigt kan jag söka material och sköta materialbeställningar inför kampanjer med mera”.

På arbetsplatsens anslagstavla hänger utöver fackets kontaktuppgifter även annat infonyttigt som varje branschanställda bör veta såsom löneförhöjningar med mera. De som vill veta mera om vad facket erbjuder och vilken nyttan är att höra till ett fackförbund kan vända sig till förtroendemannen eller höra sig för med Forsberg. 

”Det är fritt fram att fråga om någon undrar över något”, uppmanar han. 
 

Uppdrag som kräver mindre

Då Forsberg jämför uppdraget som kontaktperson med att vara förtroendeman eller arbetarskyddsfullmäktig så finns det tydliga skillnader. Under åren i tryckeribranschen var han arbetarskyddsfullmäktig på före detta Bokarbetarnas fackförbund, som i dag är en del av Industrifacket. Sålunda har han upplevt olika förtroendeuppdrag. 

”Mångt och mycket sitter kvar i ryggraden, men saker och ting har hunnit ändra sedan dess. Om du är förtroendeman eller arbetarskyddsfullmäktig måste du ständigt hålla dig uppdaterad om lagändringar och ha koll på branschen. Att vara kontaktperson är klart ett lättare uppdrag då du inte har det ansvar eller den officiella roll som förtroendemannen har på arbetsplatsen”.

En annan fördel är att vem som helst som är medlem i PAM kan bli kontaktperson. Det förutsätter varken förtroendemannaval eller anmälning till arbetsgivaren, utan det räcker med att du anmäler ditt intresse till facket. Som kontaktperson kan du likaså delta frivilligt i kurser och tillställningar.  

"Glädjande är att jag som kontaktperson har fått delta i PAM:s kurser för förtroendevalda, bland annat i arbetsskyddsfrågor. Det har varit ett bra stöd då jag är medlem i arbetsplatsens arbetarskyddskommission. Där behandlar vi frågor som hänför sig till arbetsmiljö, säkerhet och hälsa på arbetsplatsen. Det är viktigt att få utbildning om du har ett förtroendeuppdrag”, framhåller han.

Han tillägger:

”Jag har för mig att det är vanligare med kontaktpersoner vid företag där skiftesarbete är vanligt. Själv ser jag bara fördelar med det här uppdraget och rekommenderar det varmt även till andra företag”.

Kontaktpersonen stöder förtroendemannen

"Som förtroendeman har jag upplevt det som nyttigt att det på vår arbetsplats också finns en kontaktperson. Magnus har varit ett bra arbetskompanjon åt mig. Jag gör mestadels morgonskift, medan han är där hela kvällen. När nya människor kommer till arbetsplatsen berättar Magnus bland annat om facket, rekommenderar medlemskap och förmedlar meddelanden mellan skift. Vikten av personliga diskussioner framhävs på vår arbetsplats när inte alla anställda läser anslagstavlan.

Jag anser att systemet med kontaktpersoner är en bra grej och jag anser att det i större företag, utöver ett omfattande förtroendemannasystem, också skulle finnas utrymme för dylika kontaktpersoner. "

Laura Juvonen, huvudförtroendeman, Dahl Finland Ab

”En kontaktperson är en betrodd person i den egna arbetsgemenskapen”

”Magnus är ett bra exempel på en kontaktperson som arbetar självständigt och är i kontakt med oss när det behövs angående frågor eller om han söker material till arbetsplatsen.

Till kontaktperson anmäler sig vanligtvis en person som vill hjälpa andra och som vill utveckla angelägenheter på arbetsplatsen. Hen är likaså bekant med sin egen arbetsplats och dess anställda.

Kontaktpersoner saknar officiell status eller sådana rättigheter som förtroendemän har. Hen fungerar snarare som förmedlare av information mellan facket och arbetsplatsen. Tröskeln för att bli en kontaktperson och engagera sig på arbetsplatsen kan därför vara lägre.

Om det redan finns en förtroendeman på arbetsplatsen är det en bra idé för den som vill bli kontaktperson att diskutera saken med andra. På arbetsplatsen fungerar kontaktpersonen också som ett stöd för förtroendemän.

Kontaktpersonen kan ha en mycket viktig roll för fackförbundet. Ta till exempel planering av en arbetsplatskartläggning eller en organiseringskampanj och företaget saknar förtroendeman i företaget men det finne en kontaktperson. I dylika fall kan kontaktpersonen vara den som för vidare fackets budskap på arbetsplatsen.

Att bli en kontaktperson kan också vara ett steg i riktningen att bli en framtida förtroendeman. Denna uppgift är enkel och samtidigt blir facket bekant. ” 

Henna-Kaisa Turpeinen, funktionär, Helsingfors-Nylands regionkontor

uutisen-teksti: Marie Sandberg-Chibani

Nyheter