Kontakt må-fre

Vänligen notera att PAM:s och a-kassans telefontjänster är upptagna särskilt på morgnarna. Du hittar svar till många frågor på vår webbplats.

MEDLEMSKAPET, ANSLUTNING, ANSTÄLLNINGSFRÅGOR

030 100 640 kl. 10-14

A-KASSAN

020 690 211 kl. 10-14

Kollektivavtalsförhandlingar - 16.09.2020 klo 14.00

Coronakrisen återspeglas i kollektivavtalsförhandlingarna i turism-, restaurang- och fritidstjänster

Bild: Jouni Porsanger

PAM och MaRa rf, som företräder arbetsgivare, förhandlar för närvarande om ett kollektivavtal inom sektorn. På grund av koronapandemin är utsikterna för branschen utmanande.

Kollektivavtalet för anställda och förmän inom turism-, restaurang- och fritidstjänster förhandlas fram under mycket utmanande omständigheter. Raimo Hoikkala, PAM:s avtalsexpert, säger att förhandlingarna pågår i en situation som aldrig upplevts tidigare i Finland eller vid något arbetsmarknadsbord. 

”Branschanställda har varit i en besvärlig situation sedan våren och avtalstiden har redan förlängts en gång. Coronakrisen har drabbat särskilt anställda inom turism- och restaurangbranschen, framförallt i form av permitteringar och arbetslöshet. Ett kollektivavtal ger säkerhet också i undantagsfall och det är därför det är ett viktigt avtal för alla, säger Hoikkala.

Branschens verksamhetsförutsättningar står i vågskålen

Förutom att man vid förhandlingsbordet löser detaljer i kollektivavtalen för branschen, bedriver facket ständigt påverkningsarbete och intressebevakning för anställda inom serviceyrken gentemot riksdagen och landets regering. Målet är att statsminister Sanna Marins regering ska fatta beslut som kommer att förbättra situationen i turistnäringen och säkerställa dess vitalitet. 

Enligt PAM:s ekonom Olli Toivanen har omsättningen inom inkvarterings- och restaurangsektorn under enbart våren och sommaren minskat betydligt.

”Under den tiden har försäljningen minskat med 62 % på inkvarteringssidan och 37 % på restaurangsidan jämfört med för ett år sedan. I slutet av juli var sektorns resultat cirka en och en halv miljard euro lägre än vid samma tidpunkt förra året, säger Toivanen.

Siffrorna är oroväckande, eftersom branschernas lönsamhet och kontinuitet är viktig för sysselsättningen. Turistnäringen är en stor arbetsgivare som sysselsätter ungdomar i synnerhet, och sektorn har också stor betydelse för den statliga och kommunala ekonomin.

Förra veckan betonade PAM i ett uttalande till statsrådet att landets regering bör främja hälsovänlig turism i Finland på alla möjliga sätt. Med tanke på Finlands näringsstruktur och sysselsättning är det enligt PAM oumbärligt  att affärsverksamheten för de företag som är verksamma inom turistnäringen hålls i gång, dock med hänsyn till kundernas och de anställdas säkerhet och hälsa. Läs utlåtandet i sin helhet här (på finska).
 

 

Nyheter