Kontakt må-fre

Vänligen notera att PAM:s och a-kassans telefontjänster är upptagna särskilt på morgnarna. Du hittar svar till många frågor på vår webbplats.

MEDLEMSKAPET, ANSLUTNING, ANSTÄLLNINGSFRÅGOR

030 100 640 kl. 10-14

A-KASSAN

020 690 211 kl. 10-14

Förbundskongress - 03.06.2019 klo 21.39

De politiska grupperna behandlade personvalen

PAM:s politiska grupper sammanträdde måndagkväll inför förbundskongressen. De behandlade bland annat förbundets personval. Ordförande Ann Selin lämnar sitt ordförandeskap. Sex kandidater har under vårens gång anmält sig till ordförandevalet.

Den socialdemokratiska samarbetsgruppen avslutade sitt möte med att föreslå Annika Rönni-Sällinen till ordförande. Hon leder för närvarande avdelningen för arbetsvillkor på FFC. Bland ordförandekandidaterna är tre övriga även socialdemokrater.

Vänsterförbundet och gruppen de obundna tog inte ställning till ordföandekandidaterna. Gruppen föreslog enhälligt Risto Kalliorinne som personlig suppleant för förbundsordföranden.

Sannfinnländarnas grupp meddelade inte sitt beslut. Bland kandidaterna som anmält intresse för ordförandeskapet är Tanja Aidanjuuri-Vestala sannfinländare.
Blå framtid höll inget gruppmöte. Ville Pussinen tillhör partiet.

Gruppen för De gröna meddelade att de stöder Annika Rönni-Sallinen som PAM:s ordförande och som hennes personliga suppleant Risto Kalliorinne.
Socialdemokraternas grupp är den största och Vänsterförbundets grupp den andra största.

 

Nyheter