Kontakt må-fre

Vänligen notera att PAM:s och a-kassans telefontjänster är upptagna särskilt på morgnarna. Du hittar svar till många frågor på vår webbplats.

MEDLEMSKAPET, ANSLUTNING, ANSTÄLLNINGSFRÅGOR

030 100 640 kl. 10-14

A-KASSAN

020 690 211 kl. 10-14

Deltidsarbete - 27.07.2020 klo 15.00

Deltidsanställd – håll din jobbsökning i kraft vid TE-byrån trots att du återvänder till arbetet från permitteringen

Det lönar sig inte för en deltidsanställd att säga upp sin jobbsökning. Bild: Gettyimages.

Servicebranschens arbetslöshetskassa har en brådskande och viktig påminnelse till deltidsanställda nu när många återvänder till arbetet från permitteringen. Den lyder så här: håll din jobbsökning i kraft.

En deltidsanställd som ansöker om jämkad dagpenning ska hålla sin jobbsökning i kraft vid arbets- och näringsbyrån (TE-byrån), även om permitteringen upphör eller man tillfälligt har fler timmar i arbetet. TE-byråns uttalande är nödvändigt för att få dagpenning. Dessutom kommer lönen med en viss eftersläpning på grund av avgiftsbaserad jämkning.*

”Även om en anställd återvänder till jobbet på deltid eller är på semester en hel månad utan lön, kommer dagpenningen att betalas ut i sin helhet – så länge jobbsökningen vid TE-byrån är i kraft,” betonar Carita Wasenius, servicechef vid Servicebranschens arbetslöshetskassa.

”Om en deltidsanställd har sagt upp sin jobbsökning, går hen miste om sin dagpenning för perioden då jobbsökningen inte är i kraft”, säger Wasenius.

Deltidsanställda (högst 80 procent av en heltidsanställds arbetstid) kan ansöka om jämkad dagpenning från arbetslöshetskassan varje månad, oberoende av permittering. 

 

Nyheter