Kontakt må-fre

Vänligen notera att PAM:s och a-kassans telefontjänster är upptagna särskilt på morgnarna. Du hittar svar till många frågor på vår webbplats.

MEDLEMSKAPET, ANSLUTNING, ANSTÄLLNINGSFRÅGOR

030 100 640 kl. 10-14

A-KASSAN

020 690 211 kl. 10-14

Samhället - 25.11.2020 klo 11.43

Den andra coronavågen utmanar servicebranschen

Coronapandemins andra våg kommer att öka arbetslösheten, säger Antit Veirto, PAM:s forskningschef. Foto: Eeva Anundi

Den andra vågen av coronapandemin hotar att öka arbetslösheten inom turism- och restaurangbranschen. De värsta coronakurvorna på våren och sommaren har sjunkit, men trenden visar återigen en förändring till det sämre.

Statistikcentralen publicerade sin senaste arbetskraftsundersökning tisdagen den 24 november. Till följd av de exceptionella omständigheter som orsakades av pandemin under våren ökade arbetslösheten i år kraftigt inom turism- och restaurangbranschen.

"På sommaren vände sig arbetslösheten i sektorn till det bättre när pandemisituationen i vårt land var under kontroll. Arbetslösheten har dock aldrig sjunkit till samma situation som i början av året. Den senaste statistiken visar att intensifieringen av den andra coronavågen och de restriktiva åtgärder den krävde började i oktober synas i form av en stigande arbetslöshet i branschen",  säger Antti Veirto, PAM:s forskningschef.

PAM har efterfrågat tydliga och brukbara regler, särskilt för turistnäringen, samt säkerhetsanvisningar som är lätta för turister att förstå. I sitt uttalande till SHM betonade Servicefacket PAM att begränsningar från lokalt håll bör stå i proportion till konkurrerande länder och möjliggöra testning av personer för säker inresa till Finland.
 Ta del av PAM:s uttalande till SHM om utkastet till regeringens förslag till riksdagen om en lag som tillfälligt ändrar lagen om infektionssjukdomar.

Läs om effekterna coronapandemin medfört för PAM-medlemmar. Du kan hitta information om coronapandemin på serviceföretag och sysselsättning i PAM:s delårsrapport. Innehållet har uppdaterats i slutet av hösten. Materialet är publicerat på finska.

 

 

Nyheter