Kontakt må-fre

Vänligen notera att PAM:s och a-kassans telefontjänster är upptagna särskilt på morgnarna. Du hittar svar till många frågor på vår webbplats.

MEDLEMSKAPET, ANSLUTNING, ANSTÄLLNINGSFRÅGOR

030 100 640 kl. 10-14

A-KASSAN

020 690 211 kl. 10-14

Lagstiftning - 23.09.2020 klo 12.00

Den gråa ekonomin kan utrotas genom att skattefusk förhindras och skattenummer tas i bruk även inom fastighetssektorn

Bild: Gettyimages

Att utveckla beskattningen via lagstiftningen och med hjälp av teknologiska medel är ett effektivt sätt att förhindra grå ekonomi. Skattnummerkravet för anställda i byggsektorn bör därtill utvidgas till att omfatta fastighetssektorn.

PAM och Turism- och restaurangförbundet MaRa rf vädjar i ett gemensamt pressmeddelande 23 september till regeringen att påskynda övergången till online-kassasystem för att förhindra skattefiffel.

Att utveckla beskattningen via lagstiftningen och med hjälp av teknologiska medel är ett effektivt sätt att förhindra grå ekonomi. Att byta till skattemässiga kassasystem skulle förbättra skattemyndigheternas verksamhetsförutsättningar, kraftigt minska användningen av förfalskad beskattning och förstöring av bokföringsdata. Dessutom skulle det förbättra ekonomin, främja rättvis konkurrens mellan företag och förbättra arbetarnas ställning.

”Företag som ofta bedriver skattebedrägerier har också många andra problem relaterade till arbetsförhållanden. Därför måste man gripa tag i verksamhetsförutsättningarna i den grå ekonomin, såsom försäljning förbi kassan. Utöver försäljning förbi kassan har myndigheternas övervakningskontroller också visat ockerliknande diskriminering i arbetslivet och svart arbetskraft, säger Annika Rönni-Sällinen, ordförande för Servicefacket PAM.

Till exempel har skattemyndigheterna undersökt införandet av fiskala skattesystem som ett medel i kampen mot den grå ekonomin. Inom inkvarterings- och cateringbranschen liksom inom hår- och skönhetsvårdsindustrin är kontantförsäljning vanligare än i andra branscher. Nackdelen med kontantförsäljning är att det gör det lättare att sälja förbi kassan än vid andra försäljningsmetoder.

PAM och MaRa understöder en överflyttning till online-baserade kassasystem. Förbunden är överens om att övergångsperioden bör vara tillräckligt lång för att företag av olika storlek ska kunna göra ändringar i samband med förnyelserna och uppgraderingar av kassasystem, vilket minimerar ibruktagningskostnader som den nya förpliktelsen medför för företag.

Registrering av skattenummer är ett annat sätt att bekämpa grå ekonomi och så kallat svart arbete

PAM och Fastighetsarbetsgivarna rf kräver tillsammans att skattenummerkravet för anställda inom byggsektorn utvidgas till fastighetssektorn. Fastighetssektorn omfattar städning, fastighetsunderhåll, utomhusområdeshantering, energihantering och tekniska tjänster, samt olika affärslokaler och användartjänster.

”Vi har föreslagit att skattenummerlagstiftningen ska utvidgas till branschen sedan 2012, men tyvärr har inga framsteg gjorts i statsförvaltningen, säger Pia Gramén, VD för Fastighetsarbetsgivarna.

”Beställarnas upphandlingskunskaper är i en nyckelroll för att skaffa ansvarsfullt producerade tjänster. Köpare kan bekämpa grå ekonomi ganska effektivt genom sina egna handlingar. Senatsfastigheterna har till exempel separata avtalsvillkor för att kämpa mot ekonomisk brottslighet, som de kräver att sina avtalspartner följer, säger Annika Rönni-Sällinen, ordförande för PAM.

”Enbart arbetsmarknadssamarbete och företagens självreglering är inte tillräckliga för att uppnå målen, utan som stöd behövs tillsynsmyndigheter och lagstiftning, som i kampen av all övrig grå ekonomi. Om så önskas kan lagstiftaren säkerställa lika konkurrens mellan företag i affärsverksamhet och rättvis behandling av anställda, fortsätter Rönni-Sällinen.

Den privata fastighetssektorn sysselsätter mer än 90 000 personer i Finland, varav cirka 80 procent arbetar för medlemsföretag till Fastighetsarbetsgivarna rf. Antalet anställda med utländsk bakgrund inom sektorn har ökat stadigt, särskilt i huvudstadsregionen. Människor med utländsk bakgrund står för cirka 20 procent av sektorns arbetskraft över hela landet och nästan 50 procent i huvudstadsregionen i Helsingfors.

Alla anställda med inkomst har redan ett skattenummer på sitt skattekort. Den utländska arbetstagaren får ett skattenummer och personligt identifieringsnummer från skattebyrån. Den praktiska nyttan av ett skattenummer för att bekämpa grå ekonomi är just "skyldigheten att registrera" utländsk arbetskraft när man får ett skattenummer.

Fastighetsarbetsgivarna rf och PAM betonar att oärliga företag får en omotiverad konkurrensfördel jämfört med laglydiga företag, och räkningen betalas av andra företag i branschen - och i slutändan av samhället och vanliga skattebetalare.

 

Den Europeiska arbetsförmedlingen har under år 2020 lanserat tillsammans med medlemsstaterna en kommunikationskampanj  om svart arbete. Kampanjen delar ut information om åtgärder för att bekämpa svart arbete och redogör för varför det är i allas intresse att utföra officiellt arbete. #EU4FairWork

 

Nyheter