Kontakt må-fre

Vänligen notera att PAM:s och a-kassans telefontjänster är upptagna särskilt på morgnarna. Du hittar svar till många frågor på vår webbplats.

MEDLEMSKAPET, ANSLUTNING, ANSTÄLLNINGSFRÅGOR

030 100 640 kl. 10-14

A-KASSAN

020 690 211 kl. 10-14

Arbetslöshetskassan - 10.08.2020 klo 14.36

Det största skredet av ansökningar till a-kassan är nu över

Bild: Getty Images.

Kassadirektören Ilkka Nissilä bedömer arbetslöshetskassans insats som bra under vårens koronakris.

Merparten av det enorma antalet dagpenningsansökningar orsakade av koronapandemin har nu behandlats. Måndag morgon den 10 augusti väntade 821 första ansökningar och 492 fortsatta ansökningar på handläggning. Det fanns 3 890 ansökningar i kön för jämkad dagpenning. Som värst fanns det mer än 12 000 ansökningar som väntade på handläggning under koronavåren. 

Kassans servicelinjer emottog 725 samtal, varav 603 besvarades. Svarsprocenten var 83. Den genomsnittliga väntetiden var drygt 9 minuter. Kötiden är avgiftsfri.

Arbetslöshetskassan kunde säkra sina medlemmars utkomst mitt i krisen


Ilkka Nissilä, chef för arbetslöshetskassan, är nöjd med hur fonden överlevde vårens och sommarens koronakris.

"Under januari-juli fanns det totalt nästan 44 000 ansökningar som berörde permitteringar och arbetslöshet, vilket är ungefär 4,5 gånger mer än under samma period förra året. Naturligtvis förekom  förseningar i handläggningen, men vi var i stång att reagera snabbt på den förändrade situationen och den värsta anhopningen är nu förbi”, uppger Nissilä.

"Eftersom en stor del av våra medlemmar jobbar deltid och ströjobb, ansträngde vi oss speciellt att se till att ansökningar om jämkad dagpenning behandlades inom ett par veckor. Vi lyckades rätt bra," summerar Nissilä. Ett tack går till kassan och fackets personal. 

"De anställda, som verkligen arbetade engagerat och målmedvetet, klarade av en utmanande situation utan like."
Även om det värsta skedet i detta nu är över, har a-kassan förberett sig på en eventuell andra våg.

"Nu hoppas vi förstås att läget med epidemin hålls under kontroll och att servicebranschens arbetstagares liv återgår till det normala. Vi är dock i ständig beredskap ifall att situationen ändras mot det sämre under höstens gång", lovar Nissilä.

Har du frågor om hur du ansöker om dagpenning?

Om du ansöker om dagpenning bör du i första hand söka efter information på arbetslöshetskassans webbplats och kontrollera läget för din egen ansökan via a-kassans onlinetjänst. Likaså hittar du aktuell information om handläggningen av ansökningar på arbetslöshetskassans hemsida.

 

Nyheter