Kontakt må-fre

Vänligen notera att PAM:s och a-kassans telefontjänster är upptagna särskilt på morgnarna. Du hittar svar till många frågor på vår webbplats.

MEDLEMSKAPET, ANSLUTNING, ANSTÄLLNINGSFRÅGOR

030 100 640 kl. 10-14

A-KASSAN

020 690 211 kl. 10-14

PAM:s tjänster på sommaren
Telefonservicen på sommaren må-ti och to-fr kl. 10–14. Återuppringningstjänsten är stängd från 5-30.7.
PAM:s regionkontor kommer att vara stängda 5-30.7 förutom regionkontoret Helsingfors-Nyland, som håller öppet hela sommaren.

Samhället - 20.11.2020 klo 08.01

Du som jobbar inom handeln: Delta i en enkät om hur din bransch utvecklas

Bild: Gettyimages

Vilka idéer är baserade på handelns framtid och vad anser du om branschen som arbetsgivare? Tror du att branschen bygger på utbildning, hållbar utveckling och attraktivitet? Påverka handelns framtid genom att senast 3.12 besvara enkäten avsedd för anställda på fältet.

Arbets- och näringsministeriet förbereder för närvarande en framtida rapport för handeln. Målet är att branschen utvecklas strategiskt och långsiktigt. Som en del av det förberedande arbetet används enkäter för att kartlägga bland annat medarbetarnas tankar om branschens framtidsutsikter.

PAM uppmuntrar alla som arbetar inom handeln att aktivt svara på enkäten så att de branschanställdas synpunkter kan beaktas i förberedelserna.


Du kan besvara enkäten här 


PAM föreslår utvecklingsbidrag till branschanställda

I sitt eget uttalande för rapporten föreslog PAM i juni att utvecklingsbidrag skulle göras tillgängligt för anställda under exceptionella tider. Dessutom betonade facket att rapporten måste ta hänsyn till olika sätt att lösa problemet med matching.

Enligt PAM är en av de främsta orsakerna till matchningsproblemet branschens lönenivå, som arbetstagarna inte kommer till rätta med. Konkurrenskraftig lön och till exempel genomförandet av skiftplanering för att stödja de anställdas dagliga liv och utvecklingen av offentliga tjänster skulle öka attraktiviteten för branschen.

I uttalandet anges också att rapporten likaså bör ta hänsyn till den finländska handelns strukturella förändring och konkurrenskraft. Digitalisering och globalisering har ökat antalet nätbutiker och som ett resultat av det har handeln genomgått en omfattande omstrukturering varefter de traditionella återförsäljarnas lönsamhet minskat.

 

Nyheter